The making off: “Het Geitenpaadje”.

De sloot wordt “overbrugd”.
Het struweel is gekapt. Het ‘geitenpaadje” krijgt steeds meer vorm.

Buurtbewoners sturen deze foto’s en schrijven er ook hun commentaar bij:

Ze hebben over de afwateringssloot nu zand gestort. Daar hebben ze onderin een dusdanig klein buisje geplaatst, dat hij nu aan zijn capaciteit zit. Dit terwijl het de afvoer is van het grondwater uit de Kanterslaan, wij in deze straten afgekoppeld zijn voor hemelwater, en er in het najaar nog een voorziening getroffen is om bij grote regenval (en dan loopt het water van de dijk hier de straat in) het water in die afwateringssloot kwijt te raken.

Over 4 maanden is de nieuwe school in gebruik. Voor de fietsende kinderen vanuit de Stoof is nog niets gerealiseerd. De veiligheid is alles behalve gewaarborgd.

In de aanloop naar het aanleggen van het geitenpaadje heeft wethouder Joon niet de waarheid verteld. Hij heeft beloftes aan buurtbewoners gedaan, zwart op wit, maar breekt ze desondanks. Ook de bestuursrechter had dat door, hier is hij over aangesproken, maar de buurtbewoners kregen  alleen maar te horen dat het geitenpaadje er komt.

Er hoefde volgens de wethouder geen bestemmingplan wijziging te komen voor het aanleggen van het geitenpaadje. Een geitenpaadje is eigenlijk een ‘smal, voor mensen slecht begaanbaar pad waarover geiten gewoon zijn te lopen’ (Van Dale).

Het geitenpad nu; er zijn zoveel bomen en struiken weggehaald dat van een klein smal, voor mensen slecht begaanbaar pad, geen sprake meer kan zijn. Ben Litjens kan er met gemak een vrachtwagen doorheen laten rijden en m zelfs keren. Voor een smal, voor mensen slecht begaanbaar, pad hoef je geen 20 meter vrij te kappen.

Nu al die bomen gekapt gaan worden, vindt er dan  ook herplant plaats? Want voor de zorgwoningen van Visio zijn veel bomen gekapt, voor het bouwen van de brede school zijn veel bomen gekapt en nu voor de geitensnelweg wordt er ook weer massaal gekapt. Dit was een groene buurt, waar zelfs eekhoorns in de achtertuinen van mensen voorkwamen. Vogels vlogen af en aan. Niets is daar meer van over.

In de beleidsstukken wordt er geschreven dat het speeltuintje aan de Jan Luijkenstraat moet wijken voor een fietspad. Het is toch van de zotte dat de enige speelvoorziening aan deze kant van de grote weg wordt afgebroken?

Het is een jaar of 5 geleden aangelegd. Er zijn toen ook veel beloftes aan de wijk gedaan. Brainstorm avonden, inspraaksessies, burgerparticipatie. Er zou een natuurspeeltuin komen. Ook dit is door de gemeente niet uitgevoerd. Het is een mager speeltuintje, maar het is wel ons speeltuintje.

De communicatie is echt slecht. We moeten nu uit de nieuwsbrief van de Sprankel vermenen dat er a.s. donderdagavond in het Merletcollege een infoavond is over de nieuwe school. Wat is dat nou weer voor manier van communiceren met de buurtbewoners? Je ligt al op zeer gespannen voet met de omwonenden en dan communiceer je niet over een informatieavond?

Naschrift: de fractie van Keerpunt 2010 is steeds zeer kritisch geweest over de veilige ontsluiting voor de schoolkinderen. We houden de vinger aan de pols en blijven signalen uit de buurt oppakken en handelen dan naar bevinden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: