West 8: pleidooi voor bebouwing op de Lunette en Brugstraat.

Locatie ontwikkeling & architectuur.

Grave bestaat uit een historische kern met vele waardevolle historische gebouwen en een aantal monumenten waarvan velen gerelateerd aan de militaire geschiedenis. Pas in de tweede helft jaren ‘40 zijn de eerste uitbreidingswijken ontstaan buiten de vesting. In de jaren `60, `70 en `80 werden meer grote wijken gebouwd om te voorzien in de woningbehoefte.

De woningbehoefte is de laatste decennia in verandering en een trend van lichte vergrijzing wordt waargenomen. Grave wil jonge mensen aantrekken, haar woningaanbod moderniseren en meer differentiëren.

Ontwikkelingen op strategische plekken in Grave zullen moeten worden gecoördineerd zodat historische locaties, gezichtspunten, zichtlijnen en delen van de vestingstructuur bewaard blijven.

Binnen de rode contour van de binnenstad zijn inbreidingen mogelijk maar qua hoogte en architectuur volgend het bestaande kappenlandschap. Rond de hoofdontsluiting van de Trompet- en de Brugstraat zijn zelfs verdichtingen gewenst, teneinde het profiel van deze straat te herstellen en daarmee de eenheid van de vestingstad.

West 8 ziet `Wisseveld` als een de 21ste eeuwse ontwikkelingszone, een belangrijke locatie voor de meer hedendaagse uitbreiding en verdichting.

Met ontwikkelingen bedoelen we meer dan woonfuncties. Er is behoefte aan commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen. Inrichting en levendigheid passend binnen de sfeer van Grave zijn essentieel. Hoe kan Grave daarbij iets langduriger verblijf stimuleren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: