West 8: Beoordeling varianten N 321; provinciale weg vanaf Mariakapel tot begraafplaats.

Foto-onderschrift: Jarenlang pleit Keerpunt 2010 al om onze Hampoort via fiets- en wandelbruggen de mooiste toegang tot de Stad te geven. West 8 draagt ook suggesties aan om de Elisabethstraat te ontlasten. Ons erfgoed, de Hampoort, vertoont al diverse scheuren enz. West 8 is ook enthousiast over de aanleg van de bruggen op het voormalig Visio terrein. Nu het geld nog!! Ooit werd gereserveerd geld voor de aanleg van de Hampoortbruggen gebruikt om een te duur uitgevallen centrumplan in Escharen  af te kunnen maken!!! 

Beoordeling varianten N 321

Variant A,

Verbeteren van de Elisabethstraat, kan extra aanzuigend werken, zal de leefbaarheid niet wezenlijk verbeteren en is desastreus voor het erfgoed.

Variant B,

Nieuwe N-weg over en door vestingwerken van Visio terrein, trekt een veel te grote wissel op de ecologische, recreatieve en cultuur-historische waarden van het gehele Visio terrein en is in de aansluiting op de N 324 nauwelijks oplosbaar. Het is bovendien een zeer kostbare oplossing waarvoor vooralsnog geen financiering is.

Variant C,

Dat geldt evenzeer voor variant C. Deze variant leidt bovendien vlak langs de nieuwe school, vereist de bouw van een extra brug over de Raam en belast alsnog de Stoofweg.

Variant D,

Alle verkeer over de Stoofweg in variant D kampt met name tussen Visio en begraafplaats met te weinig ruimte maar lijkt samen met variant A wel het
meest kosten efficiënt.

Varianten E en F,

Nieuwe wegen aanleggen langs of door Escharen.

Oplossingen E en F lijken alleen al om die reden ook zeer moeilijk haalbaar.

Conclusie: West 8 concludeert vooralsnog dat het wenselijk is de N 321 te ‘downgraden’, de verkeersstromen te ontmoedigen met middelen op een groter schaalniveau en de verkeerlast eerlijker te verdelen.

1. Dit zou kunnen door het verkeer richting Nijmegen over de Elisabethstraat en dat richting Oss over de Stoofweg te laten rijden.

2. Een andere spreiding kan bereikt worden door heen- en terugrijdend verkeer te splitsen zodat alleen een-richtingsverkeer wegen ontstaan.

3. Een derde oplossing biedt het scheiden van vracht- en autoverkeer. Daarbij wordt de zwaardere last van het vrachtverkeer gereduceerd door de lagere intensiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: