Vraag van Keerpunt 2010 over rigoureuze wisseling bemensing stembureau’s.

Keerpunt 2010 heeft een dringende vraag:

Bij schrijven d.d. 19 februari j.l. heeft de heer Bert Wijnen uit Grave grote teleurstelling uitgesproken over de wijze waarop hij door de gemeente Grave is behandeld na zijn aanmelding eind oktober 2017 – op het verzoek van de gemeente om als voorzitter zitting te nemen op een stembureau op 21 maart 2018.

De heer Wijnen heeft – zoals in de brief te lezen valt – 33 jaar in de sociale sector bij de gemeente Grave gewerkt en was en is nog steeds vrijwilliger voor de gemeenschap.

De hevige teleurstelling zit vooral in de wijze waarop betrokkene aan de kant is gezet, want zo wordt dit door hem ervaren.

Details staan in voornoemde brief.

Ons is gebleken, dat meerdere oud-ambtenaren van Grave op voormelde wijze – zonder enige toelichting per brief of telefoon – tot hun grote verbazing niet meer als voorzitter/lid van een stembureau zijn ingedeeld.

Onze vraag is of het college op de hoogte is/was van deze rigoureuze wisseling van de bemensing van de stembureaus en of de wijze waarop dit is gebeurd excuses aan betrokkenen rechtvaardigt.

Wij vernemen graag op korte termijn uw reactie.

namens fractie Keerpunt 2010,
P.C. Schuts – Pennings

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: