Update nieuws bakenbomen.

HERMAN WISSINK; de Gelderlander

Voor bakenbomen die langs de Maas verdwijnen moeten nieuwen worden geplant. Op initiatief van de gemeente Grave is er een gesprek geweest met Oss, Wijchen, Heumen en Mook om te kijken wat er gedaan kan worden om de bakenboom te redden.

De mogelijkheden voor nieuwe aanplant worden nu in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie Brabant bekeken. De provincie Brabant heeft de bakenbomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart opgenomen.

Bakenbomen zijn bomen die met een onderlinge afstand van ongeveer 100 meter op de oevers van de rivier staan om de grens van die rivier te markeren. In het verleden hadden ze, vooral bij hoogwater, de functie om schepen veilig over de rivier te loodsen. Maar vanwege de komst van radar, radarbakens en gps hebben de bomen hun functie verloren.

Rijkwaterstaat voert daardoor al jaren een uitsterfbeleid. Het verval van de bakenbomen is in een stroomversnelling geraakt doordat de oevers van de Maas aantrekkelijker worden gemaakt voor planten en dieren. Stenen die als oeververdediging dienden, zijn veelal verwijderd. Daarbij worden Maasarmen hersteld en worden er nevengeulen gegraven. Dat alles gaat ten koste van de bakenbomen. Sinds de jaren 90 wordt er al geen onderhoud meer gepleegd aan de bakenbomen.

Overigens stelt het opnemen op de Cultuurhistorische Waardenkaart niet veel voor. ,,Dat de bakenbomen zijn aangeduid als historische groenstructuur op de Cultuurhistorische Waardenkaart is louter informatief en bedoeld om een signaal te geven”, zegt een woordvoerder van de provincie. ,,In de beschrijving van de waarden en kenmerken van de cultuurhistorische vlakken, de stukken waar we beleid aan koppelen komen ze echter niet voor. Dus de provincie kan hier geen beleid aan koppelen.”

Webmaster: Toelichting op dit bericht.

Onlangs plaatste ik de tekst van de raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie van Keerpunt 2010 en VPGrave op deze website. Vorige week werd ik gebeld door een medewerker van de provincie NoordBrabant met het dringende verzoek om de tekst over de bakenbomen aan te passen of te verwijderen. De conclusie waar in verwezen werd naar het standpunt van de provincie klopte niet. Ik heb op haar verzoek  de tekst van de raadsinformatiebrief, waar in verwezen werd naar wethouder  Dieperbeek, gestuurd. De tekst bleef ongewijzigd op onze website. Tegen mij zei ze dat de provincie geen beleid heeft over de toekomst van de bakenbomen.

Citaat uit de raadsinformatiebrief:

Provincie en betrokken Maasgemeenten willen dat een visie voor behoud en versterking van de bakenbomen onderdeel uitmaakt van de gebiedsvisie bedijkte Maas.

Tijdens de bijeenkomst in september is besproken dat er, wanneer we de bakenbomenstructuur als kwaliteit van het Maasgebied willen behouden, een heldere verjongingsstrategie voor de bomen moet komen. De eerste aanzetten hiervoor zijn tijdens de bijeenkomst besproken en worden door de provincie verder uitgewerkt.

Ook onderzoekt de provincie de mogelijke samenwerkingsopties en de manier waarop nieuwe aanplant en beheer en onderhoud financieel en planologisch geregeld kan worden.

Procedurele informatie: Op dit moment ligt het initiatief voor een volgende stap bij de provincie. Naar verwachting zal er in het voorjaar 2018 meer duidelijk worden en zullen de Maasgemeenten weer uitgenodigd worden voor een volgende bijeenkomst. Wij zullen de gemeenteraad over uitkomst informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: