Raadsleden zijn druk, druk, druk, druk

Raadsleden kampen met tijd- en kennisgebrek. Dat blijkt uit onderzoek onder Raadsgriffiers. Het Sociaal Planbureau schrijft dit op basis van een enquête onder 104 griffiers, die gemeenteraadsleden ondersteunen.  Gemeentelijke colleges geven miljoenen uit, huren externe partijen in via aanbestedingen, werken samen in gemeenschappelijke regelingen op afstand van het eigen stadhuis. Aan raadsleden de taak het beleid te controleren en te begrenzen in tijd en geld.

De griffier van Hilversum: “Het kost nieuwe raadsleden minimaal een jaar om met kennis van zaken ergens iets van te vinden”. En daar komt het leren van de kneepjes van het politieke vak nog bij. Voor je het spelletje in de vingers hebt, ben je een periode verder.”

Het raadswerk wordt niet rijkelijk beloond. Raadsleden in Grave krijgen 400 euro bruto per maand. Raadsleden in gemeenten van 14.000 tot 24.000 inwoners krijgen 620 euro.

Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur per week aan hun politieke werk.

Dit onderzoek onder griffiers is onderdeel van Overall rapportage sociaal domein 2016.

Het SCP constateert dat hulpbehoevenden, thuiswonenden eenzamer zijn geworden. Zij krijgen ook minder hulp van beroepskrachten in gemeenten. Kwetsbare mensen zijn afhankelijker geworden van keuzes op gemeentelijk niveau. En dat terwijl hun vertegenwoordigers onvoldoende tijd hebben om hen goed te vertegenwoordigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: