Geen extra uren boa’s Grave!

P.S. aanvulling op dit artikel:

In juni stelde Ben Litjens al vragen over het aantal uren BOA inzet. Tijdens de begrotingsbehandelingen werd de vraag Door Hennie Bongers over de BOA inzet door de burgemeester afgedaan met daar moet u later op terugkomen!!!

 

De Gelderlander schrijft:

Geen extra uren boa’s Grave

Fout parkeren in Grave?

Het kan zonder al te veel risico te lopen dat er een bekeuring onder de ruitenwisser wordt gestoken. Dat komt doordat er door de bezuinigingen te weinig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het stadje zijn en daar gaat voorlopig niet veel aan veranderen.

HERMAN WISSINK

Wethouder Jeroen Joon erkent dat er een tekort is aan boa’s in de gemeente. ‘Parkeeroverlast bijvoorbeeld wordt niet afdoende opgelost, enkel en alleen door af en toe een keer door de straat te rijden en een bon op een auto te plakken’, laat de wethouder in een schrijven aan de gemeenteraad weten. Maar er komen vooralsnog geen extra uren voor boa’s in Grave.

‘De toenemende stroom van meldingen en klachten die de burgers uit de gemeente Grave doen, worden op dit moment selectief opgepakt door de boa’s, al naar gelang er uren beschikbaar zijn en een boa toevallig in de buurt moet zijn. Het probleem wordt voor dat moment dan even opgelost, maar er zijn geen uren beschikbaar om aan een structurele oplossing van het probleem te werken.’

Gemeenteraadslid Léon Kamps (VPGrave) had onlangs zijn zorgen geuit over de inzetbaarheid van de boa’s. Als gevolg van de bezuinigingen is het aantal uren dat ze in Grave kunnen opereren, drastisch teruggebracht. In 2014 was dat nog 3.000 uur. Dat werd teruggebracht naar 2.250 uur en bedraagt nu 1.500 uur Daar waren er halverwege dit jaar, mede door het ongeluk bij de stuw in de Maas, al meer dan 1.000 van opgesoupeerd.

Kamps vroeg om een extra krediet van 60.000 euro om de boa-capaciteit weer terug te kunnen brengen naar het niveau van voor de bezuinigingen. Joon: ‘Momenteel houden de boa’s hier af en toe toezicht en daarbij moeten keuzes worden gemaakt welke locaties wel en welke niet bezocht worden. Op dit moment hebben de boa’s onvoldoende uren, waardoor zij niet actief kunnen participeren in samenwerking met andere instanties. Er worden bijvoorbeeld nog geen gecombineerde diensten met de wijk- en jeugdagenten gedraaid, terwijl dit aantoonbaar effectief is.’

Kamps neemt geen genoegen met de verklaring van Joon. ,,We gaan kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen. Maar we zullen het er zeker niet bij laten zitten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: