Ingezonden brief.

Suggestie webmaster: plant deze bomen, die op het volkstuinencomplex de Driessen staan, naar de randen van de Mars!

Geachte Raadsleden van Keerpunt 2010,

In de aanloop naar de Verkiezingen in maart 2018, moet ik tot mijn teleurstelling, constateren,
dat het onderhoud van het Openbaar Groen tot op de dag van vandaag ‘Stiefmoederlijk is bedeeld’.

Bijna onbegrijpelijk, dat er in Grave ‘Hosanna’ wordt gezongen over plannen-in-de-maak, in het centrumgebied ‘Maaszicht’, het gebied van de Wijnberg e.a.
Maar dat ‘weggekeken’ wordt bij het doorkruisen van bestaande (WOON)wijken als ‘De Mars’;

Ruim 47 jaar ben ik bewoner van deze wijk en ook nog eens jaren ‘voor de gemeenschap’ actief geweest bij:
Werkgroep Jongeren Groot Grave(v.a. 1970), Jeugdvakantiewerk, Wijkraad Grave –West, Literaire Stichting Pen& Stem, Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave(IWAG) en nu: ‘Taal café-Grave’.

Nu zou je( 71 jaar) met je levenspartner( 70 jaar) van de herfst van je leven, willen genieten; zeker van het milieu/omgeving/’het groen’ in eigen tuin/ en dat van de ‘buurman’, DE GEMEENTE.
Ik voel me hier, de laatste vijf jaar, steeds slechter ‘thuis’ en loop dan ook rond met verhuisplannen.

Er wordt mij nu de volgende ‘diensten’ als inwoner van Grave, bewezen:

– Niet luisteren naar mijn ‘gerechtvaardigde’ wensen.
– Mijn brieven-met-foto’s worden niet gelezen; er wordt niets mee gedaan.
– Mijn brieven worden zelfs niet beantwoord.
– Beloften….op papier van B&W( maart 2017), de communicatie te verbeteren, worden niet ingelost.
– De Intergemeentelijke Groendienst, bij monde van de heer N. Heere ‘hoont’ mij weg, als ik telefoneer over het groen aan het Noordeinde
– De (witte)vlinders en bijen komen slechts in kleine getale; maar de brandnetels e.a. onkruid blijven ;
– ‘armoedig’: de instap/uitstapstrook van ongeveer 1 meter en de strook van 2 meter breed aan het Marsstraatje (en dat zou: een ‘biodiverse’ strook kunnen zijn)
– De Vlinderstichting en de Bijenhouders vereniging houden nog eens staande: Geen Contact met de Gemeente, de Wethouder en de functionarissen in Cuijk(CMG).
– Wel bel ik met mevrouw Koot-Jansen, die bijen houdt en ooit een brief naar de gemeenten zond, waarin biodiversiteit werd aanbevolen in: STROKEN AAN (LAND)WEGGETJES.
– Mevrouw Koot-Jansen wil, op mijn voorstel, een informatie-avond over ‘bijen en biodiversiteit’ organiseren met de Kring Mill, waarvan ze deel uit maakt.

– De Burgemeester van Grave maakt een lijst bekend, waarop kritische burgers worden ‘uitgerangeerd’; o.m.
de Raadsleden wordt aangeraden de stukken/stukjes in de bladen, niet meer/langer te lezen. Ook mijn naam prijkt, naar zeggen, op deze lijst.

– De verantwoordelijk en uiteindelijk vertrokken Wethouder de heer Daandels heeft zich, m.i. ten onrechte beroemd op de goede sporen, die hij in de Gemeente Grave,
heeft uitgezet( interview Maasdriehoek begin oktober 2017), echter onvermeld is: ‘de puinhoop’, die hij heeft nagelaten: de Burgers nam hij niet serieus,
kwam te laat of niet opdagen bij (Wijkraad)vergaderingen) en heeft ‘geestelijk leed’ veroorzaakt bij burgers, inzake: het dossier ‘Snippergroen’.
Niet voor niets heb ik hem ‘de gele kaart’ gegeven. Kortom: het is goed, dat hij de wijk heeft genomen naar Waalwijk.

– Uiteindelijk wilt u straks in de nieuwe raad, met (betere) intenties, uw laatste 4 jaar in het pluche, gestalte geven; ik adviseer, als raadslid ‘bij de voordeur’ te gaan staan en te opereren.
Dat zal recht doen aan burgers en hun plannen en ideeën.

– Door u zal moeten worden gepoogd om de 86 procent van de Graafse burgers, die geen vertrouwen meer hebben
in het Graafs Gemeentebestuur, weer vertrouwen te doen schenken in de Publieke Zaak.

Ik wens dit u van harte toe,

Met vriendelijke groet,

Harry C.A. Daudt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: