College van Grave stemt niet in met “Stap 1”.

Logo Land van CuijkGeacht Regieteam,

Beste gemeenteraadsleden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis,

De vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk (lees: de vijf autonome gemeenteraden in het Land van Cuijk), hebben op 20 september 2O17 gedebatteerd en een besluit genomen op basis van het door het Regieteam ingebrachte voorstel over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. De verdeelde uitslag resulteert in een complexe situatie nu niet alle vijf raden eenzelfde keuze gemaakt hebben.

In bijgaand document heeft het Coördinatie Overleg Land van Cuijk een voorstel uitgewerkt om te komen tot vervolgstappen in dit proces. Er is met name gezocht naar verbinding, respect en om samen te blijven werken en gezamenlijk de vervolgstappen te bepalen indachtig de verschillende gevoelens en besluiten.

Vervolgens is deze eerste stap om te komen tot een Plan van Aanpak over de Toekomst van het Land van Cuijk door het Coördinatie Overleg voorgelegd aan de vijf Colleges in het Land van Cuijk, met het verzoek om:

  • In te stemmen met het bijgevoegde voorstel “stap 1 Plan van Aanpak over de Toekomst LvC”, en
  • dit voorstel zowel aan het Regieteam als de vijf gemeenteraden toe te sturen.

De vier Colleges (Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) hebben ingestemd met bovenstaand voorstel, waarbij aangetekend dat het College van Mill en Sint Hubert hun overweging om kennis te nemen van besluit 4b (zie pagina 4 van het voorstel) en enkele aandachtspunten graag onder uw aandacht wil brengen. Deze bríef is als bijlage aan dit schrijven toegevoegd. Het College van Boxmeer maakt daarbij de kanttekening dat de voortgang van de 12 projecten nog geëvalueerd moet worden alvorens definitief besloten kan worden over de voortgang en over het al dan niet onderbrengen van het onderzoek kernendemocratie bij het project leefbaarheid.

Het College van Grave heeft besloten dit ter verdere behandeling toe te sturen aan de gemeenteraad en het Regieteam, zijnde de bevoegde instanties in deze.

In het kader van openheid en transparantie hebben wij gemeend er goed aan te doen om dit voorstel (inclusief begeleidend schrijven van de gemeente Mill en Sint Hubert), via de griffiers tegelijkertijd aan het Regieteam en de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk toe te sturen.

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie

met belangstelling tegemoet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: