Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017

Betreft Agendapunt 4: Vragen
vraag 1: subsidie KBO Escharen
Op een vraag van mij heeft het College geantwoord dat KBO Escharen geen subsidie verkrijgt voor haar diamanten feest omdat de subsidieregels in 2017 dat niet toelaten.
De aanvrage is door KBO in 2016 gedaan toen volgens de subsidieregels KBO wel voor subsidie in aanmerking kwam.
Uw College heeft erkend, dat de brief van KBO te laat is behandeld.
Mijn mening is dat KBO niet de dupe mag worden van een gemeentelijke misser. 
Ik vraag uw College om KBO alsnog subsidie te verlenen. 
Een stemming hierover lijkt mij op dit moment niet nodig.
Vraag 2: ontwikkeling rondom de Scheepswerf Grave
Ik heb geconstateerd dat het plan van de eigenaar van de Scheepswerf om ter plaatse woningen annex een hotel te bouwen op het punt staat niet door te gaan.
Verder heb ik geconstateerd dat er maar sporadisch overleg is geweest tussen de gemeente en de eigenaar van de scheepswerf tussen november 2016 tot op heden.
Mijn mening is dat dit College veel te weinig actief is. 
Bij zo’n initiatief gaat het in de eerste plaats om het doel: De target in woorden van de manager.
Maar in Grave gaat het altijd in de eerste plaats om de procedure.
Op deze wijze ontstaat er nimmer dynamiek omdat er geen vertrouwensbasis wordt geschapen. Heel veel zaken, die stuk lopen, hebben deze benadering als basisprobleem.
Mijn vraag is of er niet alsnog op korte termijn overleg kan plaatsvinden tussen partijen.
Mocht dat niet doorgaan dan zal ik trachten dat er een openbaar debat over de ontwikkelingen rond de scheepswerf wordt gehouden.
Vraag 3: nog geen reactie op aanvraag stoeltjeslift van een Graafse inwoner, die in 2016 is aangevraagd
Het College heeft geantwoord, dat de gemeente geen exacte persoonsgegevens bekend zijn.
Aan wie van het college kan ik deze gegevens mededelen?
Vraag 4: wachtgeldregeling wethouder Daandels
Wethouder Daandels gaat ons verlaten. Ik feliciteer hem van harte en wens hem alle goeds toe in Waalwijk.
Financieel gezien is het een risico wat hij neemt zo kort voor de verkiezingen.

Mijn vraag is of er financiële afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Grave en de heer Daandels?

Rest volgt later

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: