Inbreng raadsvergadering 26 september jl. Hennie Bongers

Agenda 2:
A. Wij willen voorstellen om agenda punt 11 te verplaatsen naar volgende raadsvergadering.
Twee argumenten voor uitstel bespreking raadsvoorstel:
1. Luisterend naar een opmerking van wethouder Joon tijdens de recente commissievergadering Ruimte lijkt het ons beter om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen in de raadsvergadering maar vooraleerst de werkbijeenkomst raad ‘Visie op de vesting’ dinsdag 3 oktober a.s. af te wachten (presentatie West 8). Het besluit m.b.t. De bouw van de brug over de raam mag niet strijdig zijn met deze ‘Visie’. De juiste volgorde hierbij is belangrijk.
Voorstel van Keerpunt 2010 om het raadsvoorstel naar de volgende raadsvergadering te verschuiven.
2. Daarnaast hebben wij ook navraag gedaan over de kosten van de aanleg brug over de raam. Wij denken dat het beter is dat er een andere aanbieder een second opinie doet m.b.t. De kostenberekening. Nu zijn de eerste kosten beramingen verder uitgewerkt door hetzelfde bureau Kragten die het totale rapport heeft gemaakt. Een onafhankelijke contraexpertise lijkt belangrijk.
Het huidige bedrag voor de brug lijkt Keerpunt 2010 te hoog.
B. Keerpunt 2010 kondigt hierbij een motie aan vreemd aan de orde van de dag: Motie Buslijn 99
Het is een technisch verhaal. Waar vorige week dhr. Hendriks zijn verhaal over heeft gehouden tijdens het inspreek recht.
Hij heeft dat vorige week woensdag ingebracht, maar toen was er –door waarschijnlijk het volgende agendapunt – wellicht te weinig aandacht voor.
Wij denken dat het een goede zaak is om de motie vanavond te behandelen gezien de tijdsdruk welke is aangegeven tijdens het inspreken.
Agenda 4
1. Ik heb een vraag m.b.t. het verloop van de raadsvergadering van afgelopen woensdag 20 september. Dit gaat niet over de uiteindelijke uitslag, daar is al voldoende over geschreven. Ik heb mijn vraagtekens bij het verloop m.n. over de manier hoe er met interrumperen werd omgegaan. Ik heb dit tijdens deze vergadering als vervelend ervaren.
Als de interrupties gebruikt worden om te frustreren (gezien het aantal interrupties) zodat iemand zijn verhaal niet kan doen, dan denk ik dat deze regel zijn doel geheel  voorbij schiet en niet ten goede komt aan de kwaliteit van het debat en de inbreng van individuele raadsleden.
In de vorige verordening had de VZ wel de mogelijkheid om hier een rol in te nemen, in de nieuwe verordening is dit eruit gelaten.
Mijn vraag aan de voorzitter van de raad is om dit binnen de agendacommissie te bespreken met alle fracties hoe hier mee om te gaan en hier eventueel werkafspraken over te maken.
2. Vraag m.b.t. naambordje cliëntenraad Catharinahof:
Voor de zomervakantie van 2016:
Idee Cliëntenraad Catharinahof om Janneke Pander (die enorm veel voor Catharinahof heeft betekend) t.b.v. haar afscheid het pleintje voor Catharinahof naar haar te vernoemen. En haar dus een naambord cadeau te geven.
De cliëntenraad is toen gaan informeren bij: 2 medewerkers van gemeente Grave, de voorzitter van de vereniging van eigenaren van Catharinahof en bij twee personen van Brabant Wonen.
Het idee wordt na overleg door alle betrokkenen goed bevonden mits het niet op een paal of op hoogte wordt gehangen waar gewoonlijk de straatnaamborden geplaatst worden. 
Op 30-09-2016 is er van de gemeente Grave een akkoord: Bordje Janneke Panderplein komt op het lage muurtje bij de zitbanken.
Het bordje wordt door de gemeente zelf gemaakt!
Onthulling is op 11 oktober en een zeer groot succes bij cliënten/bewoners, medewerkers en vrijwilligers.
Juli 2017: tot grote verbazing van de cliëntenraad heeft de gemeente contact met manager horeca en facilitair Catharinahof. Zij moet het bordje laten verwijderen. Officiële weg moet bewandeld worden t.b.v. straatnaam. Hoe kan dit zo lopen??
Vraag is al geruime tijd geleden aan wethouder Daandels voorgelegd. Echter er is nog steeds geen antwoord ontvangen. Gezien het feit dat wethouder Daandels vandaag afscheid neemt de vraag op deze manier om het niet in de ladekast te laten belanden.
Wat de cliëntenraad heel vreemd vindt, is het feit dat de cliëntenraad naar zijn beleving de juiste paden heeft bewandeld om dit idee voor elkaar te krijgen. Dan de goedkeuring te ontvangen en bijna een jaar na dato te horen krijgt dat het bord verwijderd dient te worden. De cliëntenraad wil dit bord weer op de plek hangen waar reeds toestemming voor gegeven was. Keerpunt 2010 vraag snel aandacht voor deze situatie waar cliënten/bewoners en vrijwilligers zich voor inzetten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: