De Arena over het debat en de besluitvorming op “H’ Day.

Ben Litjens (Keerpunt 2010) maakt het verschil

‘Graafse raad stemt tegen herindeling’

 Door Freddy Klooté 

GRAVE – Een goede thriller bewaart de grootste spanning voor het einde. Dat moeten ook de Graafse raadsleden gedacht hebben toen de laatste en finale stemming begon. Een stemming over de vorming van één nieuwe gemeente Land van Cuijk. Spannend ook omdat de daaraan voorafgaande stemming over een amendement (aanpassing bij de keuze voor een alternatief scenario) was aangenomen. Meestal wordt, na een aanpassing van het voorstel, dat later ook aangenomen. Aller ogen waren gericht op raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010. Een partij die fel voorstander van herindeling is. Litjens ziet samenwerking met vooral Boxmeer en Sint Anthonis niet zitten. Hij stemde echter wel vóór het gewijzigde amendement. De spanning was te snijden toen bij de hoofdelijke stemming over het hele voorstel, Ben Litjens aan de beurt was om zijn stem uit te brengen.

Ben Litjens.
Er was weinig nieuws onder de zon bij de debatten. De visies van de diverse partijen waren inmiddels bekend. De uitleg en verantwoording zorgden voor weinig ophef. 
Enkele fragmenten:
Rick Joosten (LPG): “We moeten bij deze keuze de inwoners betrekken. De uitleg van bureau Berenschot en de heer van der Velden bieden onvoldoende basis voor een besluit. Het onderzoek van Berenschot was een doelredenering, gericht op herindeling. We moeten staan voor onze mooie gemeente. Niet aannames als feiten gebruiken. We moeten eerst de inwoners informeren en daarna bevragen”.
Ben Peters (CDA): “Dit is een historisch moment. Het raakt ons allemaal. Vijf gemeenten hebben de stip aan de horizon vastgesteld. We hebben steeds gepleit voor meer invloed van de inwoners op de bestuursvorm. Dit komt tot uiting in het kernradenmodel (één gemeente met in 33 dorpen en één stad een kernraad met bepaalde bevoegdheden). Een traditionele herindeling past niet in de huidige situatie. Berenschot onderschrijft die kerkendemocratie”.
Frans Smulders (Trots LLvC): “We zijn op zoek naar verdere samenwerking. Bij Berenschot heb ik geen argumenten gevonden vóór herindeling. Onbegrijpelijk dat het regieteam dit heeft overgenomen. Het is ons aangeboden als slikken of stikken. Vergrijzing, ontgroening of werkgelegenheid, alles wordt gekoppeld aan herindeling. Bij ieder nieuw probleem: herindeling. Herindeling maakt geen werkgelegenheid”.
Nel Schuts (Keerpunt 2010) gaf een overzicht: “In 2011 is het proces gestart. Na zes jaar zijn er moeizaam kleine stappen gezet. Er is veel vergaderd. Dat was nuttig en nodig. CGM werkt samen. Er zijn 12 projecten opgesteld. Het rapport van der Velden geeft een duidelijk antwoord: één gemeente in 2023 met kernradendemocratie. We waren onaangenaam verrast door een nieuw rapport van Partners & Pröpper. Dat was niet aan ons en we betrekken dat niet in onze overwegingen. We nemen vanavond een richtinggevend besluit. Er zijn nog minstens twee momenten om er op terug te komen”. Nel Schuts diende ook een amendement van de heer Siroen uit Cuijk in: “We zijn niet verantwoordelijk voor dit amendement.”. Toen ze ook geen vragen daarover wilde beantwoorden, greep burgemeester Lex Roolvink in: “U kunt zelf een amendement indienen, maar niet een amendement van iemand anders en daar dan geen bemoeienis mee willen hebben”. Het “vreemde” amendement werd snel ingetrokken.
Jacques van Geest (VPGrave): “We staan voor een historische beslissing. Grave terug te geven aan het Land van Cuijk. We hebben een onderzoeksbureau aan het werk gezet. Dat bureau heeft zorgvuldig gewerkt. Met een duidelijke conclusie: herindelen. Dat heeft ook geadviseerd om daar rustig de tijd voor te nemen om het vooral goed voor te bereiden. Ook met kernendemocratie. Geen dominantie van grote op kleine kernen. Het is allemaal zo logisch als wat”.
Hennie Bongers (Keerpunt 2010): “We moeten het kleur geven. Er is te veel negativiteit. We moeten denken in kansen. Er staan voordelen en minder goede dingen in het rapport. Ook Graveon heeft zijn voorkeur voor herindeling uitgesproken. De provincie is voor nu doorpakken. Met kernendemocratie verklein je de afstand naar de burger. Na vandaag zullen we moeten doorwerken”.
Finale
Er werden nog heel wat discussies gevoerd. Ook de verkiezingen van volgend jaar maart leidde tot de opmerking van Rick Joosten: “Regeren over het graf is onfatsoenlijk”. Nel Schuts zag het lijk al drijven: “Het amendement van LPG, VVD en Trots brengt ons terug naar af”.
Dat amendement van de drie partijen werd tot veler verrassing weggestemd (8-7). Een beslissing om vóór herindeling te kiezen was vlakbij. Toch is er in Grave altijd plaats voor verrassingen. De door zowat elke gemeente gebruikte slogan “Beleef …..” en dan de naam van de gemeente, kan hier beter vervangen worden door “Grave verrast”. Het voorstel om voor de toekomstige bestuursvorm “herindeling” te kiezen werd in stemming gebracht. Na de tegen van LPG kwam het vóór van het CDA, gevolgd door de tegen van de VVD en Trots. Daarna was de beurt aan Ben Litjens. Even, heel even, voelde je intense spanning in de raadzaal. De voorlopige toekomst van Grave lag in handen van de immer onverzettelijke Escharenaar. “Tegen”. De andere stemmen waren formaliteit. Het gewijzigde voorstel werd met 8-7 verworpen.
Naast Grave stemde ook Mill en Sint Hubert tegen. Het regieteam komt 27 september bij elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: