Louis Sparidans schrijft:

Burgemeester, eigenlijk  zou dat niet zo moeten …..
Burgemeester, u bent de enige in Grave die weet hoe de ruim zeven miljoen euro die de gemeente Grave jaarlijks aan CGM betaalt is samengesteld. Niemand mag er kennelijk het fijne van weten, ook de gemeenteraadsleden niet wier voornaamste taak het zelfs is om het College nota bene te controleren; ze krijgen zelfs geen afdoende antwoorden op hun vragen.
Burgemeester, eigenlijk zou dat niet zo moeten …..
Ik weet het, u bent samen met uw collega’s in Cuijk en Mill de énige bestuurders van CGM en u vindt zich kennelijk niet verplicht om gedetailleerd verantwoording af te leggen, bijvoorbeeld over welke categorieën resp. hoeveel uren personeel de gemeente Grave‘afneemt’ van CGM, hoe de feitelijke kosten daarvan zijn samengesteld, waaruit voorts de overheadkosten bestaan resp. hoeveel alle overige kosten in detail bedragen. Gewoon hetbedrag van zeven miljoen op een duidelijke manier inzichtelijk maken.
De toelichting op de ‘Gemeenschappelijke Regeling’ van CGM vermeldt niet voor niks de verplichting: ‘de colleges en de burgemeesters blijven onverminderd verantwoording afleggen aan de raden en de raden hebben de mogelijkheid informatie te vragen aan de colleges of de burgemeesters of direct aan het openbaar lichaam (CGM).
Het gaat immers om pakweg een kwart van alle Graafse jaarlijkse uitgaven! Met alleen het noemen van wat uurtarieven houdt u de feitelijke kosten geheim en dat past een overheid niet.Door zo te handelen beschadigt u in feite de beeldvorming van het Graafse bestuursbeleid alsook het vertrouwen dat de gemeente Grave als geheel zo graag wil uitstralen. Het is in mijn ogen eveneens geen toonbeeld van zogenoemde Graafse bestuurskracht.
Het zouden eigenlijk heel terechte vragen van raadsleden hebben moeten zijn, maar kennelijk weten zij ook dat u hen die specificatie toch niet wilt geven. En helaas laten ze het daar dan maar bij.
Zelfs de jaarrekeningen van CGM laten niks van dit alles zien. Daaruit zouden de details van de kosten toch in de eerste plaats moeten blijken. Geheimzinniger kan het nauwelijks zijn.
Kom op burgemeester, kom er ronduit mee voor de dag. U kunt er meer mee ‘verdienen’ dan in plaats daarvan alles stil te houden. Het vertrouwen in u wordt  er m.i. zo niet beter op.Raadsleden en burgers van Grave hebben recht op eerlijke en open informatie.
Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: