De Gelderlander schrijft: Mooiland moet zich beperken tot deze regio

Woningcorporatie Mooiland zal haar geld moeten inzetten in Noordoost-Brabant en niet, zoals Mooiland wilde, in de regio Nijmegen. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse zaken bepaald.

Mooiland is actief in 127 gemeenten door het hele land. In totaal heeft zij zo’n 26.500 woningen in bezit, waarvan 15.500 in Brabant. Mooiland heeft in 100 gemeenten minder dan honderd woningen en gaat die 10.000 huizen daar verkopen. De verkoop gaat naar verwachting honderden miljoenen opleveren. Sinds de minister Mooiland in augustus 2016 indeelde in de woningmarktregio Noordoost-Brabant mag de corporatie daarbuiten niet meer uitbreiden. De minister weigerde een gevraagde ontheffing te geven om elders te investeren.
De negentien gemeenten in de woningmarktregio Noordoost-Brabant ageerden eerder al tegen de plannen van Mooiland om de vele honderden miljoenen in te zetten in de regio Nijmegen.
,,We blijven ons volledig inzetten voor de eigen regio. Maar op grond van de verwachte bevolkingsontwikkeling in dit gebied kunnen we straks lang niet al ons geld hier doelmatig inzetten. Dat zou voor een deel in Nijmegen wel gekund hebben”, zegt Mooilandbestuurder Anne Wilbers.
,,We krijgen al die woningen natuurlijk niet ineens verkocht. We willen ze netjes overdragen aan andere corporaties en waar nodig zelfs nog investeren in het verbeteren van de duurzaamheid. We willen wel zelf bepalen waaraan we het geld uitgeven. Dat moeten we kwijt kunnen in de volkshuisvesting. Op een zinvolle manier. We gaan miljoenen meer investeren in Brabant. Maar wel doelmatig; er komen geen gouden kranen in onze huizen”, zegt Wilbers.
N
Volgens haar is lang niet al het geld dat met de verkoop van de woningen binnenkomt nodig in de eigen regio. Juist daarom kwam het nu afgewezen plan om in Nijmegen te gaan investeren. ,,Voor de langere termijn jammer voor Mooiland én jammer voor Brabant dat dat niet mag. Nijmegen hoort naar mijn smaak toch bij het Land van Cuijk. De stad heeft op economisch gebied en ten aanzien van verhuisbewegingen een duidelijke relatie met de dorpskernen in ons werkgebied. We gaan nu een andere bestemming in de volkshuisvesting zoeken voor het geld. Er zijn in deze regio geen armlastige corporaties die we kunnen helpen.”
Mooiland heeft voor de eigen regio voor de komende tien jaar een ondernemingsstrategie ontwikkeld. ,,We gaan meer inzetten op betaalbaarheid. We willen er met ons nieuwe huurbeleid voor zorgen dat 80 procent van onze woningvoorraad onder de huurtoeslaggrens van 628 euro zit. En we breiden het aantal woningen met een huur tot 586 euro nog uit.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: