Aangekondigd raadsvoorstel over Rapport Studiekamer voor de raadsvergadering van 16 mei a.s komt te vervallen.

In een raadsinformatiebrief met als onderwerp “Studiekamer Impuls Versting Grave” (N321) schrijft de portefeuillehouder A.M.H. Roolvink:
In onze vergadering van 28 maart hebben wij besloten om alle bij de gemeente ingekomen reacties te betrekken bij de opstelling van de Vestingvisie. Het eerder voor de raadsvergadering van 16 mei a.s. aangekondigde raadsvoorstel komt hiermee te vervallen.
Het rapport heeft daarmee nadrukkelijk de status van een onderzoeksrapportage en biedt aanknopingspunten voor het waarderen van belangen en een diepgaande discussie over de gewenste keuze. Waar de indruk is ontstaan, dat het rapport al op (zeer) korte termijn zou leiden tot een racebesluit hechten wij er waarde aan om hier op te merken dat hiervan nimmer sprake is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: