Raadsvergadering a.s. dinsdag 4 april. Motie LPG Winkelstructuur/Vennendaal.

De LPG fractie heeft een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend over de Graafse winkelstructuur.


Tekst van de motie:


constaterende dat:

 • Raadsinformatiebrief 2017-08 over locatie Vennendaal melding maakt van de aanvraag voor een omgevingsvergunning;
 • Deze aanvraag het oprichten van een winkelruimte, zijnde een supermarkt, betreft;
 • Uit toetsing blijkt dat de aanvraag past binnen de huidige bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan;
 • De vergunning op grond van artikel 2.10 Wabo verleend is.
overwegende dat:

 • Er in 2016 een onderzoek winkelstructuur Grave heeft plaatsgevonden;
 • Een van de uitgangspunten uit dit onderzoek is om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum te bevorderen;
 • Uit het onderzoek blijkt dat het potentieel supermarktaanbod 3300 m2 vwo is;
 • Het aanwezige supermarktaanbod 3700 m2 vwo is;
 • De marktruimte dus 0 m2 vwo is.
Draagt het college op:

 • Het rapport “gewenste winkelstructuur Grave” als kader te hanteren bij verder planvorming en toekomstige ontwikkelingen.
 • De raad bij mogelijke afwijkende ontwikkelingen vooraf te in formeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: