Felle kritiek op falende milieudienst schrijft de Gelderlander.

Ben Litjens applaudisseert hier voor de oud-voorzitter van Graveon Mevr. Legrande.

Over de OBDN heeft hij regelmatig kritische vragen gesteld en bezocht met andere Keerpunt 2010 raadsleden recentelijk een bijeenkomst  van de OBDN on Den Bosch waar hij verbeterpunten aandroeg. Hij zal morgen beslist niet zijn handen op elkaar krijgen voor het collegevoorstel.


De Omgevingsdienst, ODBN, functioneert niet goed en haalt de gestelde bezuinigingen niet. In diverse gemeenten in Noord-oost Brabant is felle kritiek op de dienst die de milieutaken voor de gemeenten uitvoert zoals het verlenen van milieuvergunningen, toezicht en handhaving.

De gemeenteraad van Grave praat morgen over de omgevingsdienst. Het college van burgemeester en wethouders van Grave waarschuwt al dat de bezuinigingsopdracht die voor de ODBN vastgesteld niet gehaald zal worden. Er moet op ten opzichte van 2014 9 procent bezuinigd worden. Tot nu toe is 5 procent gerealiseerd, 895.000 euro. Er zou dus nog voor een bedrag van 716.000 euro aan bezuinigingen gevonden moeten worden.
‘De mogelijkheden tot het doorvoeren van het resterende bezuinigingsbedrag binnen de bedrijfsvoering van de ODBN zijn echter zeer beperkt. Er moet rekening mee Kworden gehouden dat de bezuiniging 2018 niet kan worden gerealiseerd’, schrijven B en W.
Léon Kamps van VPGrave is niet van plan zich daar bij neer te leggen. ,,De bezuiniging moet gehaald worden”, zegt hij.
Vanuit Boxmeer is al een brief richting de ODBN gegaan, waarin wordt gesteld dat de geëiste bezuiniging moet worden gehaald. ‘Ook wij hebben de afgelopen jaren bezuinigingen moeten doorvoeren en hebben daarbij de personele kosten niet ontzien.’
De gemeenteraad van Cuijk praat vanavond over de omgevingsdienst. ,,Het is de tweede keer dat de ODBN de financiën niet op orde heeft. Ik ben er helemaal klaar mee”, zegt Joost Hendriks van het CDA in Cuijk. Hendriks zal vanavond tijdens de raad in Cuijk de gang van zaken rond de ODBN ter discussie stellen.
In Oss zijn vorig jaar 180 bedrijven niet gecontroleerd of ze zich aan de milieuregels houden, waar dat wel had moeten gebeuren. Het is het derde jaar op rij dat de regionale milieudienst in gebreke blijft.
In Boekel is op dat onderdeel, aldus wethouder Ted van de Loo, lid van het dagelijks bestuur van de dienst, nauwelijks achterstand. ,,Dat was in 2015 anders, maar doordat we vorig jaar afspraken hebben gemaakt om toezicht en handhaving anders te organiseren is die achterstand vrijwel ingelopen”, zei Van de Loo op vragen uit de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Boekel hikt net als Cuijk, Grave en Mill aan tegen het financiële beleid van de dienst.
Volgens de kadernota van de ODBN worden geplande bezuinigingen bij lange na niet gehaald en bestaat 85 procent van de kosten uit personeelskosten. Daar valt nauwelijks op te bezuinigen. Want dan moeten weer andere mensen worden ingehuurd. Daarom stelde de Boekelse gemeenteraad dat de dienst met oplossingen moet komen om op een andere manier te bezuinigen.
In Oss kregen de politici vorige week te horen dat de ODBN vorig jaar slechts 40 procent van de voorgenomen controles in de gemeente heeft uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: