Liveblog “Gat van Grave” 61. Noodmaatregel: Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke dam bij stuw Grave

Rijkswaterstaat heeft besloten een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave te bouwen. Hiermee wordt scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en kunnen de laatste woonboten en jachten los komen. 

Afgelopen week en weekend hebben experts van Rijkwaterstaat gestudeerd op twaalf verschillende mogelijkheden en is dit scenario nu gekozen. Hierbij zijn ook andere experts geconsulteerd. Parallel aan deze tijdelijke maatregel, werkt Rijkswaterstaat aan het definitief herstel van stuw Grave.

Aanvang werkzaamheden

De bouw van de tijdelijke dam start deze week. De aanvoer van materiaal en materieel is gisteren na het besluit direct gestart. Met deze dam herstelt Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek, maar garandeert ook de waterveiligheid bij schommelingen in de aanvoer van water.

Tijdelijke breuksteendam

Aan de laatste details van het ontwerp wordt sinds gisterennacht nog de laatste hand gelegd. De dam bestaat uit verschillende formaten breuksteen en wordt vanaf het water geleidelijk opgebouwd benedenstrooms achter de beschadigde stuw. De dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuw-opening en krijgt een hoogte van circa 5,60 meter en een breedte van circa 30 meter. De bouw duurt naar verwachting twee weken.

Waterpeil geleidelijk verhogen

Tijdens de realisatie van de tijdelijke dam, laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen. Dit moet met beleid gebeuren, zodat woonboten en jachten los kunnen komen van de rivierbodem en met het waterpeil mee omhoog komen. Als het water weer op peil is, +7,90m NAP, kan het scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave weer hervat worden.

12 scenario’s doorgerekend

Deskundigen hebben twaalf scenario’s doorgerekend. Belangrijke criteria zijn naast waterveiligheid onder andere technische haalbaarheid met doorkijk naar definitief herstel, bodemgesteldheid, hinder voor scheepvaart en omgeving en snelheid in aan- en afbouw. De snelle afbouw is nodig omdat het waterpeil van de Maas snel kan stijgen bij regenval stroomopwaarts. Daarnaast kunnen in de bodem van de Maas niet-gesprongen explosieven zijn hetgeen bij de keuze voor de tijdelijke dam in de afweging is meegenomen. 
Zo is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheid voor een mobiele dijk, pontons op big bags en een damwand voor de stuw. Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam benedenstrooms, is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitieve herstel.

Definitief herstel stuw Grave

Tegelijk met de realisatie van de tijdelijke dam, werkt Rijkswaterstaat aan het definitieve herstel van de stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd en zijn inmiddels besteld. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw op termijn tijdelijk drooggezet. Naar de huidige inschatting zal dit ruim een half jaar duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: