Liveblog “Gat van Grave” 60. Tijdelijke dam achter de Stuw kopt de Gelderlander.

GRAVE – Achter de geramde stuw in Grave wordt een tijdelijke dam aangelegd om het waterpeil in de Maas omhoog te krijgen. Dat heeft Rijkswaterstaat dinsdagochtend bekendgemaakt.
Op 29 december voer een met benzeen gevulde tanker ‘s avonds in dichte mist op volle snelheid dwars door de stuw. Het 110 meter lange gevaarte viel vervolgens drie meter naar beneden, maar brak wonderwel niet.
Waterpeil
Het gat in de stuw was zo groot dat het waterpeil in Maas, Maas Waalkanaal aan aangrenzende plassen en havens razendsnel daalde. Woonboten kwamen droog te liggen en de schaapvaart was gestremd. In het Maas Waalkanaal bij Nijmegen is het waterpeil met pompen weer op niveau gebracht, maar de Maas tussen Grave en Sambeek is nog altijd onbevaarbaar voor de binnenvaart. De economische schade is groot.
Werkzaamheden
Het duurt nog twee weken voordat de tijdelijke dam klaar is. Pas dan kan de scheepvaart worden hervat. Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor reparatie van de stuw zelf. De tijdelijke dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuw-opening en krijgt een hoogte van circa 5,60 meter en een breedte van circa 30 meter. Rijkswaterstaat heeft ook andere noodmaatregelen overwogen. In totaal werden 12 scenario’s onderzocht.
Mobiele dijk
Zo is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheid voor een mobiele dijk, pontons op big bags en een damwand voor de stuw. Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam benedenstrooms is volgens Rijkswaterstaat dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitieve herstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: