Scheepswerf in de structuurvisie.

Samenvatting van de punten opgenomen in de visie;
Scheepswerf
De scheepswerf heeft lange tijd gezorgd voor nautische werkgelegenheid in de gemeente Grave. In
2012 is de werf echter failliet gegaan. In het bestemmingsplan Centrum Grave, vastgesteld op 26
maart 2013, is de werf in zijn huidige staat opgenomen. De huidige functie als scheepswerf is (en
blijft) dus mogelijk.

Uit toeristisch recreatief perspectief is niet te ontkennen dat de huidige gebouwen van de
scheepswerf het aanzicht van Grave negatief beïnvloeden, zeker vanaf het water. Mocht een nieuwe
functie op deze beeldbepalende locatie
aan de orde zijn, dan worden meerdere opties opengehouden:
• Het behouden van de werf als industrieel erfgoed, museum voor historische schepen of een andere
functie gerelateerd aan het water. Eventueel zou de werf groen ingepast kunnen worden.
• Sloop van de bebouwing en realisatie van een wandelboulevard met een mix van enkele winkels,
een hotel, een restaurant, cafés en woningen.
• Realisatie van een watersportcentrum direct aan de Maas door het terrein onderdeel van de
jachthaven te maken.
• Sloop van de bebouwing en het zicht op Grave vanaf het water weer open maken.
Medewerking van de eigenaar en economische haalbaarheid zijn essentieel voor herontwikkeling. In
deze structuurvisie wordt nog geen keuze gemaakt uit de mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Er
wordt uitgegaan van een gebruik als scheepswerf conform het geldende bestemmingsplan.
Opgemerkt wordt dat de gehele scheepswerf buitendijks is gelegen. Het is mogelijk om bij eventuele
herontwikkeling van de locatie andere functies te realiseren, maar dan zal wel rekening gehouden
moeten worden met hoog water.
Bovendien dient elders compensatie plaats te vinden, waardoor per saldo sprake is van een
waterstandsverlaging van de Maas. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: