De jaarrekening 2015 is uit. Groot overschot. Wat is er niet uitgevoerd? Nu de kadernota opstellen en behandelen.

De komende tijd gaat de raad zich weer buigen over het jaarlijkse ritueel. Behandeling van de cijferbrij uit de jaarrekening 2015.Op verantwoordingsdag krijgen we meer te horen over waarom die cijfers zo zijn. Hopelijk komen er nog veel kritische vragen vanuit de raad.Vooral het overschot op de diverse WMO potjes vraagt om een nadere toelichting. Hoe kijkt de Participatieraad/WMO raad naar dit overschot?
Na enkele keren doorlezen weet ik nog niet wat Grave bijvoorbeeld kwijt is aan de derde wethouder, inkomsten AZC, toekomst Bonskazerne, toekomst Drieenheid  enz. enz. 
Ondertussen werkt men binnen het ambtelijk apparaat door aan de kadernota 2017
Het heeft veel voeten in aarde gehad om de coördinatie jeugd/sport/gezond gedrag in een functie rond te krijgen. Met zat op geld te wachten uit de provincie. Had dit voorgefinancierd. Geldmiddelen genoeg….ongeveer 8 ton aan euro’s over!!!!
Er zal weer het nodige “afstemmingsoverleg” plaatsvinden voordat de kadernota op papier staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: