De Graafse Bestuurscrisis no. 3: De Arena schrijft: “Graafse oppositie loopt weg bij raadsvergadering”.

Wisseveld blijft horzel in Graafse politiek

Door Freddy Klooté op Arena website.

GRAVE – Tijdens de eerste raadsvergadering van de Graafse raad in het nieuwe regeringsjaar bleken democratische waarden in verre vakantielanden achtergebleven. Weer was het Wisseveld, de Graafse politieke nachtmerrie, die zorgde voor ophef en alweer een forse deuk in het politieke landschap. Het betekende een vroegtijdige aftocht van de oppositie en een beschamende voortzetting van de vergadering met acht raadsleden van de coalitie. Lees en huiver.

Het was gewoon aan de agenda toegevoegd. ‘Interpellatiedebat over Wisseveld’. De trouwe volger van de raadsvergaderingen kijkt daar niet meer van op. Al een decennium lang teistert dit onooglijk stuk grond de gemeente Grave. In maart 2015 werd een nieuwe overeenkomst gesloten met het Grond en Bouw Bureau (GBB). Alle voorbije ellende afgesloten en fluitend opnieuw beginnen. Het kostte wel wat, had wat politici beschadigd, maar, zand erover. De uitleg over de voorbije tien jaar werd op de gemeentepagina in de Maasdriehoek gepubliceerd. Over en uit. Dachten we.
Bij het aangevraagde interpellatiedebat was een presentatie van Suzanne de Zoeten (VPGrave) geleverd. Een paar stellingen hieruit: “Het college presenteert de vergelijking tussen 2011 en 2015, maar gebruikt daarbij onvergelijkbare kostenposten waardoor het de raad erg moeilijk wordt gemaakt de stelling te controleren”. “Kosten gemeente nog aan te leggen infrastructuur 2015 totaal € 1,7 miljoen, bovenop de reeds gepresenteerde € 9,7 miljoen”. “Klopt de stelling van het college, minder verlies in 2015 dan in 2011, of is de raad misleid?”

‘Kotsmisselijk van dat Wisseveld’
Suzanne de Zoeten mocht zelf openen: “Cijfers doorgronden is nog niet gelukt. Vlak voor de zomer hebben we die gekregen. Maar in plaats van twee ton goedkoper wijzen die cijfers erop dat we bijna twee miljoen duurder uit zijn”. Ben Peters (CDA): “Het college heeft voldoende informatie verstrekt. Het gaat om de interpretatie en niet om de cijfers. Gisteravond heb ik van Jacques van Geest (VPGrave) een mail gekregen, waarin hij spreekt over machtspolitiek als de coalitie niet meewerkt. Hij schrijft: “Ik hoop en verwacht dat u meewerkt aan het interpellatiedebat. De gevolgen zijn buitengewoon ernstig als dit niet het geval zou zijn”. Ook bij Rick Joosten was dit mailtje behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten: “Ik neem dat van Geest zeer kwalijk. Wij willen een debat over de hele breedte van Wisseveld, en dan een ultiem slotdebat. Voor eens en altijd”. Frans Smulders (Trots Liberaal Land van Cuijk) wilde het heikele punt op een andere avond agenderen. Ook bij hem was “het mailtje” slecht gevallen. “We zijn wel geïnteresseerd in de processen. De financiën zijn complex. Wij willen schriftelijke antwoorden op dito vragen”. De Zoeten vraagt om een schorsing. De fractievoorzitters gaan met burgemeester Lex Roolvink mee naar diens kamer. Op de publieke tribune gaat de vergadering wel verder. “Ze kunnen verdomme toch wel gewoon die cijfers geven”. En “Ik word onderhand kotsmisselijk van dat Wisseveld”. De andere citaten zijn minder geschikt voor plaatsing.
Strakke gezichten
Na een dik kwartier komen de raadsleden weer terug. Strakke gezichten. Stilte. Jacques van Geest krijgt het woord: “We hebben als fractievoorzitters met elkaar gesproken. Beide partijen blijven persisteren. Als oppositie hebben we al vanaf het moment dat het voorstel voorlag over de cijfers gesproken. We wilden het college met onze bevindingen confronteren. Als er geen debat komt, stappen we op”. Ben Peters: “Jammer dat de oppositie zich zo opstelt. Dit is al het derde drukmiddel. U heeft een presentatie rondgestuurd waarop uw conclusie al staat. Ik heb het recht om mijn wethouder uit de wind te houden”. Lex Roolvink brengt het voorstel tot het houden van een interpellatie in stemming. De uitslag is voorspelbaar. Verworpen met 7 vóór en 8 stemmen tegen. De oppositie pakt zijn spulletjes bij elkaar en verlaat de vergadering. Burgemeester Roolvink schorst.
‘Is dat nou democratie’
De publieke tribune geeft commentaar. “Als je een stemming verliest loop je toch niet weg. Is dat nou democratie?” Maar ook: “Waarom geven ze niet gewoon alle cijfers. Als je niks te verbergen hebt is dat toch niet zo moeilijk?”
De vergadering wordt hervat met een opmerking van de voorzitter: “Ik betreur deze beslissing. Dit is niet in het belang van de gemeente Grave. Politiek debat moet aan deze tafel gevoerd worden. Je hebt in een democratie een meerderheid en een minderheid. We hebben geprobeerd om bij elkaar te blijven. Dat wil ik beklemtonen”. Op de vraag of er met de overgebleven acht raadsleden doorvergaderd moest worden, werd bevestigend geantwoord. In volstrekte eensgezindheid werd de agenda afgehandeld.
Conclusies:

Foute boel dat een groep raadsleden opstapt omdat het zijn zin niet krijgt.

Foute boel dat de coalitie geen debat over gemeenschapsgeld wil.

Foute boel dat de coalitie gewoon doorvergadert.

Het “uit de wind houden van een wethouder” zoals Ben Peters zei, kan niet in het duale stelsel. De laatste zin van de mail van Jacques van Geest is absoluut ongepast. De volgende vergadering heet “Algemene Beschouwingen”. Op 10 november weten we of dat met acht of met vijftien raadsleden gebeurt. In het eerste geval kan dat misschien ook schriftelijk worden afgedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: