Schriftelijke vragen van Keerpunt 2010 op de Verantwoordingsdag Jaarrekening.

vragen Keerpunt 2010
Nr.
Blz.
Onderdeel
Vraag
Afd.
College
1
5
Voorwoord
Rechter kolom positieve resultaten zijn deels verwerkt. Waar zijn deze verwerkt en te vinden en waar en wat is het andere niet verwerkte deel?
2
6
Tabel
Bedragen verspringen t.o.v. het onderwerp
3
12
Waar staat je gemeente
De relatie gemeente burger is 5,5 dit is onvoldoende dit moeten we ons aantrekken
4
17 
Communicatie
We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak waarbij goede en tijdige communicatie van essentieel belang is waarom gaat het vaak mis (voorbeeld bestemmingsplannen, snippergroen in commissie ruimte 16 juni jl.)? 
5
18
Indicator termijn overschrijdingen
Waarom zijn deze niet bekend en vermeld in de tabel?
6
18 
Beleidsdoelstelling 2
Wij herhalen onze wens om de verslagen van het economisch platvorm te ontvangen.
7
18
Declaraties college
Waar op de website worden deze gepubliceerd?
8
36 en 37
Handhaving
Wat is de stand van zaken oude handhavingszaken?
9
38
Kadernota IH 2011-2014
Waar blijft het evaluatie verslag van het eerste kwartaal?
10
46
Zwerfafval
Beperkt houden staat met groen vinkje, waarom ligt er nog altijd zoveel zwerfafval?
11
49
Verbetering afvalscheiding
Komt de ondergrondse afvalinzameling nog van de plank?
12
55
Indicator bovenaan
Wat betekent hier VVE-aanbod
13
73
Beleidsdoelstelling
Structurele uitgaven met structurele middelen dekken is nog niet geheel gerealiseerd, mag het ook anders (regelgeving)?
14
82
Risicobeschrijving 2eonderwerp
Beoordeling is nog niet mogelijk. Kan je na verloop van dit half jaar een inschatting
15
85
Naheffing afvalinzameling
I.v.m. deze risico beschrijving is het mogelijk om ondernemers hun afval via de gemeente te laten storten? (dan heb je minder risico door meer afval)
16
90
Gebouwbeheerplan
Uit welk potje komt het onderhoud van het gemeentehuis en het MFC Catharinahof?
17
94
Garantieproduct
Wat is het garantieproduct (uitleg)?
18
113
Voorzieningen
Is het verstandig om de voorziening verliesgevende complexen op 0 te zetten en waarop is dit gebaseerd?
19
121
Snippergroen opbrengsten
Keerpunt vraagt naar een specificatie van de totale opbrengsten door verkopen? Wat is het positieve saldo gezien de externe advieskosten?
20
122
Aanwending reserve
Waarom staat deze als nadeel benoemd terwijl bij de uitleg (pag. 123) staat dat er geen beroep op is gedaan?
21
130
Incidentele baten
Klopt het uit deze berekening dat de overdracht van de brandweer € 700.000, – heeft opgeleverd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: