Mijn tweede column: Samenheid.

Tijdens de eucharistieviering vanuit de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam hoorde ik de priester tijdens de preek een nieuw woord introduceren dat nog niet in de Dikke van Dale staat:
SAMENHEID.
Bij mijn afscheid van de raad schreef ik in mijn Politiek Testament dat ik hoopte dat college en raad een constructief overleg aangaan met hun criticasters.
De afgelopen weken hebben me duidelijk gemaakt dat de verschillende partijen, die opkomen voor de belangen van onze inwoners van de Graaf, verder uit elkaar groeien. 
Enkele voorbeelden: 
Portefeuillehouder Veiligheid/Brandweer en ons brandweer vrijwilligerskorps: 
Twee voertuigen vertrekken, als gevolg van bezuinigingen, uit onze prachtige brandweerkazarne. De burgemeester zegt, op vragen van Keerpunt 2010 n.a.v. de Palazzobrand, dat de raad zelf ingestemd heeft met de bezuiniging van 5% en de raad het budgetrecht heeft om meer geld in de brandweer te stoppen dan de Veiligheidsregio nu vraagt. Hij onderneemt geen stappen richting het bestuur van de Veiligheidsregio om na de bijnaramp van het Palazzo  het beleid om te buigen.

De Graafse brandweer oefent bij Ben Litjens
Louis Sparidans is een roepende in de woestijn als hij weer een ingezonden brief naar de Arena stuurt over de verdwenen miljoenen van het Wissevelddebacle
Hans Satter en Wil Baaijens stellen steeds meer misstanden aan de kaak over het groenstrokenproject waar Eiffel aan werkt. Wethouder Daandels zegt dan doodleuk dat we op schema zijn en hem geen problemen bekend zijn.

Voormalig wijkraadvoorzitter Binnenstad, Hester Kruizinga, houdt een vurig pleidooi om gelden voor de minima plaatselijk te oormerken en niet weg te sluizen naar de Algemene Reserve. Ze wordt overspoeld met hoon vanuit raad en college in de commissie en in de Graafsche Courant.

Wil Baaijens en Ben Bongaards kaarten opnieuw het verlenen van de bouwvergunning voor het Stadskantoor aan i.v.m. een ondeugdelijke constructie van de buitenschil aan. Tevens willen ze afspraken zien over een deugdelijke inspectie nu en in de toekomst van de buitenschil. Overleg, o.a. met de burgemeesters, heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Via Grave Politiek en de Stierlijke Stad worden we op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt in de Graaf.

Dankzij de andere media, zoals de Gelderlander, Arena en de Maasdriehoek krijgen we meer informatie dankzij o.a. persgesprekken  met het college.

Verder zijn er natuurlijk nog de verslagen in deze media van de commissie- en raadsvergaderingen. Gelukkig zijn onze journalisten Herman Wissink, Freddy Kloote en Annelies Graafsma bijna altijd present om verslag te doen van de bijeenkomsten. Dat moeten we koesteren. Bezuinigingen bij de Gelderlander en de Winter moeten niet ten koste gaan van deze service!

TENSLOTTE


De raadsleden en het college bezoeken de komende dagen het VNG congres in Apeldoorn. Het is, bij uitstek, de plek om informeel de uitdaging op te pakken om aan De Graafse Samenheid te gaan werken. Ik wens allen een mooi congres met vruchtbare resultaten. Voor het eerst in 13 jaar ben ik er niet bij. Ik zal het missen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: