Gaat Grave ook “Samen-werken aan een nieuw subsidiestelsel, sociale cohesie, zelfredzaamheid en maatschappelijke verbinding?

Op de pagina’s van de gemeenterubrieken van Mill en Cuijk in de Maasdriehoek las ik twee bijna identieke berichten over de plannen om het subsidiestelsel te herzien. 
In juni worden er bijeenkomsten georganiseerd waar de vrijwilligersorganisaties uitgenodigd worden om inbreng te hebben bij de verdere uitwerking van door de raad vastgestelde kaders. 
Subsidiegelden worden in de toekomst bewuster ingezet en gekoppeld aan duidelijke concrete doelen. Wat wordt gedaan voor het subsidiegeld wordt steeds meer het uitgangspunt, niet langer alleen het bestaan van een vereniging of organisatie.

De vier thema’s die besproken worden zijn:
1. Het is prettig leven in Grave. (leefbaarheid, milieu en veiligheid)

2. Een gezonde geest in een gezond lichaam. (sport en gezondheid)

3. Hoe mooi is onze gemeente. (cultuur, toerisme en recreatie)

4. Wij helpen elkaar. (zorg, welzijn en educatie)

Na de themabijeenkomsten komt er een klankbordgroep die verder het nieuwe subsidiestelsel gaat vormgeven.

Via een gezamenlijke informatieavond worden de resultaten teruggekoppeld.

Daarna is de raad aan zet.

Keerpunt 2010 houdt U op de hoogte als we meer weten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: