Nog 6 dagen: ons commentaar op Gelderlander artikel VIER JAAR COALITIE GRAVE.

Harry Opsteegh neemt afscheid
In een achtergrondartikel beschrijft journalist Herman Wissink zijn visie op vier jaar coalitie van VVD, CDA, LPG en (mijn toevoeging) Trots.
In een treffende kop geeft hij fijntjes weer hoe de coalitie gevormd is. Op de avond van de raadsverkiezingen had Piet Vollenberg het resultaat van zijn inschattingen al op zijn bierviltje geschreven dat lag onder zijn pilsje in het stadhuis. “Drie keer drie is negen, links zingt zijn eigen lied”. Daarmee was niet alleen VPGrave maar ook Keerpunt 2010 buitenspel gezet. Er zijn geen gesprekken gevoerd met ons.
Vervolgens verliepen de onderhandelingen om tot invulling van de nieuwe wethouders te komen erg moeizaam. De VVD en LPG pruimden CDA-er Harry Opsteegh niet. Het CDA had het niet zo met VVD-er Hans Bos. Drie maanden na de verkiezingen traden twee wethouders van buiten aan.
“Vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur en de politiek herstellen” en “betere communicatie” waren de rode draden van de afgelopen jaren. 

Terugkijkend zien we:
 • De Ark Prinses Margriet verdween na veel politieke reuring van de oevers van de Maas.
 • De parkeernota deed veel stof opwaaien.
 • De onnodige sluiting van de Graafse Scheepswerf zette Grave op een een wel heel negatieve manier op de kaart.
 • Zestig mensen kwamen op straat te staan.
 • Het is nog een hoofdpijndossier omdat er nog steeds rechtszaken lopen waarin de werfdirecteur Robert van Kessel steeds meer zijn gelijk krijgt.
 • Er is nog steeds geen duidelijkheid hoe het Wisseveldavontuur afloopt. Ook op dit dossier lopen diverse rechtszaken. Het verwachte verlies loopt steeds hoger op. Bedragen van 10 tot 12 miljoen worden genoemd. Zelfs een Rekenkamerrapport en collegebrief bracht niet de gewenste openbare verantwoording.
 • De roep om gemeentelijke herindeling werd steeds luider. Hopelijk spreken de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zich a.s. woensdag duidelijk uit over de zo noodzakelijke herindeling. Inwoners geef een signaal af. Stem op VPGrave of Keerpunt 2010 als U vindt dat Grave op moet gaan in een groter geheel. Ambtelijke samenwerking is niet efficient en geeft nog meer bestuurlijke drukte.
 • Tussen college, coalitie en oppositie botert het al lang niet meer.
 • Ook het vertrouwen in de eigen wethouders is duidelijk tanende. VVD en  wethouder Adams zijn door het AZC besluit en Brede Scholen besluit uit elkaar gegroeid. Dankzij de oppositie en het CDA gingen deze ambitieuze plannen door. VVD en LPG waren fel tegen de collegevoorstellen.
 • Diverse voorbeelden van slechte communicatie staan op op het conto van dit college. Twee voorbeelden slechts om dat te illusteren: het gedoe met de Wijkraden, geen convenant ondertekenen, en de VVV vrijwilligers die tot twee maal toe een ultimatum stellen aan het college.
 • Het woon- en zorgcentrum Catharinahof is er gekomen door de tomeloze inzet van de directrice Jannek Pander en de besturen van Brabant Wonen en Brabant Zorg. Van een prettige samenwerking met de gemeente is lang geen sprake geweest. Zelfs een langslepende rechtszaak over legeskosten brachten de partijen voor de rechter met het bekende resultaat.
 • Het particuliere project Hart van Grave is uiteindelijk ook gerealiseerd. De tomeloze inzet van de familie Schouten mag hier ook best genoemd worden. Over het extra krediet van 810.000 euro om de buitenruimte af kunnen maken moet de Rekenkamer zich maar eens gaan buigen. Deze regionale rekenkamer kan dan ook gaan kijken waarom het opknappen van het Historisch Stadhuis zo duur is geworden! Benieuwd of de carillontoren weer in oude luister hersteld wordt. Er gaan Graafse geruchten dat deze toren misschien wel afgebroken wordt. Begin april zou daarover een besluit vallen.
 • Het gedwongen vertrek van de beide huidige wethouders van buiten, als de nieuwe raad kiest voor andere wethouders, en het wegsturen van de vorige wethouders zal een zware financiële aanslag op de huishoudportemonnee van Grave betekenen.
 • In het ongunstigste geval, als beide wethouders geen nieuw werk kunnen vinden, hebben ze recht op een vergoeding die op kan lopen tot 300.000 euro. 
 • Uit piëteit heb ik geen navraag gedaan over de te verstrekken vergoeding waarop Harry Opsteegh en Hans Bos recht hebben. Het overlijden van Harry Opsteegh en de ernstige ziekte van Hans is al triest genoeg voor deze beide families van de lokale wethouders. Als beide wethouders hun klus af hadden kunnen maken dan hadden we ook geen hoge reis- en verblijfkosten hoeven betalen aan de wethouders van buiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: