Nog 6 dagen: dinsdag a.s. Het Grote Kleine Partijen Gesprek in de Melkweg op het Festival van de Lokale Democratie.

Het Festival is een initiatief van campagnebureau BKB en in samenwerking met de Melkweg, Pauw & Witteman, 3FM, AT5 en de Volkskrant. Het programma begint om 18.00 uur en gaat door tot 01.00 uur. Zie voor het programma: www.festivallokaledemocratie.nl
In het gesprek belichten we bijzondere lokale partijen. Recentelijk onderzoek toont aan dat gemiddeld 35% van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen een lokale partij is. Des te meer reden om kennis te maken met deze partijen. Zes lokale politici gaan met elkaar in gesprek over deze vragen vanuit hun eigen ervaringen. Hoe start je een lokale partij en houd je jezelf staande? En wat verklaart het succes van diverse lokale partijen? Een gesprek over de voordelen van de lokale politiek en de toekomst van de lokale democratie.
Harry Bakker & Jacques Leurs
U zal in een tweegesprek met Harry Bakker gaan praten over de lokale partijen Lijst Harry Bakker en Keerpunt 2010. Uw gesprekspartner, Harry Bakker, ging in 2002 de lokale politiek in vanwege onvrede over het beleid in de gemeente. Zelfs met alleen zichzelf op de lijst, haalde hij toen al twee zetels. Door zijn actieve optreden in de gemeente kunnen politici én kiezers inmiddels niet meer om Lijst Harry Bakker heen. Hij is een actieve campagne voerder en als politicus laat hij zich uitstekend voeden door de bevolking.


U praat als ervaren lokale politicus uit een kleinere gemeente onder andere over de vragen:
  • Waarom zijn deze lokale partijen opgericht door u: de twee Founding Fathers?
  • Wat ziet u in uw eigen gemeente als de grootste uitdagingen?
  • Een lokale partij oprichten, hoe doe je dat?
  • Hoe ziet u de nieuwe taken van de gemeente door de decentralisatie tegemoet? Ter illustratie een gedeelte uit een raadsledennieuwsbrief die ik zojuist ontving: Besluitvorming landelijk niveau. De wetgeving rondom de nieuwe Wmo 2015 staat nog niet vast. De discussie over de nieuwe taken en de daarbij behorende budgetten op landelijk niveau zijn immers nog in volle gang. Het beleidsplan deel II is gebaseerd op de concept Wmo-wettekst. De besluitvorming op landelijk niveau verloopt langzamer dan de gemeenten zich kunnen permitteren. Met het oog op de taken die elke gemeente vanaf 2015 staan te wachten, is besloten om te gaan schrijven aan beleidsplan deel II binnen de randvoorwaarden die er nu zijn. Inspraak en besluitvorming Grave In onze vergadering van 11 maart jl. hebben wij het conceptbeleidsplan deel II vrij gegeven voor inspraak. Halverwege april wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de vijf gemeenteraden van het Land van Cuijk. Tijdens die bijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken in de transities Participatiewet, Jeugdzorg en van AWBZ naar Wmo. Het beleidsplan willen wij in september 2014 (na inspraak) aan u voorleggen
  • En: zijn Grave en Drimmelen klaar voor de nieuwe taken die worden overgeheveld uit Den Haag?
De Globale tijdsindeling van het gesprek

22.05 uur – 22.08 uur | Inleiding en introductie gasten
22.08 uur – 22.18 uur | Blok 1: Kloos & Buijt
22.18 uur – 22.28 uur | Blok 2: Bakker & Leurs
22.28 uur – 22.38 uur | Blok 3: Berhout & Van Soest
22.38 uur – 22.45 uur | Commentaar, optioneel: vragen uit publiek, wrap-up


P.S. Webmaster naschrift: ik verkeer in goed gezelschap met Brabander Harry Bakker aan een tafel.


Al googlend weet ik nu meer van Harry Bakker. Hij verdient het dubbel en dwars bij de laatste 12 van Beste raadslid van Nederland te zijn. Zijn partij levert ook de twee wethouders in Drimmelen.


Via onderstaande link meer over deze Brabantse plaats ook aan de Maas.


Via diverse filmpjes op you-tube promoot hij Drimmelen. Gauw eens daar gaan kijken en een jumelage aangaan met die plaats!


Op de website van Harry Bakker vond ik dit opmerkelijk bericht:


Wederopstanding Lijst Harry Bakker


Dat de Lijst Harry Bakker als partij goed hersteld is en nog steeds vertrouwen heeft van een groot deel van de Drimmelense bevolking, werd duidelijk op 3 maart 2010 met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst 3178 stemmen (27,9%) werden uitgebracht op de Lijst Harry Bakker. Met zes raadszetels zijn we de grootste gebleven/geworden en dat geeft ons een enorme kracht om er komende periode voor u te zijn/blijven! Wij blijven naar u luisteren en gaan voor een goed, sociaal en financieel gezond Drimmelen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: