Arena: Deksel historie Wisseveld heel even opgelicht

Een kwartiertje stank en venijn.

E-mailadres

 

GRAVE – Het plan Wisseveld in Grave. Een schimmig spel van miljoenen. Een soort Monopoly, waarbij alle spelers denken dat de anderen vals gespeeld hebben. In de raadsvergadering van dinsdagavond ging het deksel heel even een klein beetje open.

De motie van de fractie Keerpunt 2010 van Jacques Leurs en Nel Schuts werd aangenomen.

De motie van de fractie Keerpunt 2010 van Jacques Leurs en Nel Schuts werd aangenomen.

Jacques Leurs(Keerpunt 2010) mocht het spits afbijten. Tijdens zijn betoog over het rapport van de Rekenkamercommissie werd het akelig stil in de raadzaal. Enkele fragmenten: raad en college zijn bestuurlijk tekortgeschoten; geen duidelijkheid over de vraag in welke bodemloze put miljoenen zijn verdwenen; de colleges hadden de raad moeten informeren; het huidige college legt de bal ten onrechte bij de raad; het stilzwijgen en geheimhouding voedt het wantrouwen van de Gravenaren; opheffing van de geheimhouding van het volledige Wissevelddossier, etcetera. Hij diende een motie in met de oproep tot financiële verantwoording door het college. 


‘Niets geleerd’
De eerst reactie kwam van Suzanne de Zoeten (VPGrave): “We hebben de laatste jaren niets geleerd. Niets van het dossier Velp en helemaal niets van het dossier Wisseveld. En denk erom, we zitten nog steeds op het zinkend schip”. Fractiegenoot Jacques van Geest: “Ik ben betrokkene. Het akkoord uit 2008 is op gezag van een ambtenaar gebeurd”. Omdat de discussie wat al te inhoudelijk dreigde te worden, volgde de vijfde schorsing van de avond: de burgemeester wilde overleg met het seniorenconvent. Bij terugkomst in de politieke arena bleek dat er toch verder gediscussieerd mocht worden, maar dat er deze avond geen beslissing zou worden genomen. En verder ging het inderdaad. Met een fikse botsing tussen Matt Cruijsen(CDA) en Jacques van Geest over de geldverspilling door vroegere PvdA-wethouders, waarvan van Geest er één was. Van Geest werd woedend en vroeg om bewijs. Enzovoort. Anja Henisch(LPG) had zich goed voorbereid: “In een memo uit 2003 konden we al lezen dat informatie te laat bij de raad kwam. Dat bleef zo. Het was vaak onvolledig of versnipperd. Ja, soms kregen we helemaal niets. Daarom kun je het functioneren van de raad niet zo ter discussie stellen. De stelling van dit college dat alles van vóór hun tijd was, kan niet. Er moet continuïteit van bestuur zijn. Er werd gegoocheld met bedragen. 25 miljoen bleek opeens 5 miljoen. Sinds 2006 waren er grote verliezen, maar in 2008 wordt er winst gerapporteerd. De gemeente heeft de kans om de overeenkomst met GBB te beëindigen voorbij laten gaan. Ik wil een overzicht en samenvatting van alles wat er is gebeurd”. Matt Cruijsen refereerde ook aan het gerapporteerde overschot van zeven ton, terwijl de verliezen al groot waren en het risico opliep tot 25 miljoen. Een sneer naar de toenmalige wethouder van Geest leverde alweer een flinke botsing tussen de twee op. Harrie de Greeff stelde zich, als persoonlijk betrokkene, terughoudend op: “Je kunt hier avonden over praten. Het belangrijkste vind ik wat we eruit kunnen leren, Bovendien is het project nog niet klaar”. Theo Reijnen(Trots) had het over een raadslid dat overleg voerde met de projectmanager. Hij voelde het contract tussen Grave en de GBB als een molensteen om de nek. Tussen hem en Jacques Leurs volgde nog een frontale botsing over besluitenlijsten die er wel of niet waren.Het college had duidelijk weinig zin om zich in deze modderpoel te begeven. Het antwoord van Eric Daandels op een klacht van Theo Reijnen over het ontbreken van een collegebesluit uit 2009 was dan ook veelzeggend: “Wij betreuren die handelwijze”.

Motie aangenomen

Uiteindelijk werd de motie van Jacques Leurs met 10–4 aangenomen. Ook het door Anja Henisch gevraagde chronologisch overzicht werd door het college toegezegd. Dus werd de beslissing die niet genomen mocht worden toch genomen. Het wachten is op het moment dat het hele deksel eraf gaat. 

Freddy Klooté 


Politiek commentaar

Voor het eerst werd dinsdagavond door de Graafse raad gesproken over het project Wisseveld. Een migrainedossier. Er wordt gesproken over een verlies van tien miljoen euro voor het toch al niet zo rijke stadje. Er wordt gesproken over wurgcontracten. Gefluisterd wordt er over grondaan en -verkopen. De Rekenkamercommissie deed onderzoek en verslag. Een oplossing van onduidelijke zaken? Integendeel. Documenten ontbraken. Dat waren geen boodschappenbriefjes. Papieren over beslissingen, over afspraken. Nergens meer te vinden. En dan treedt er een menselijke eigenschap in werking die nieuwsgierigheid heet. Hoe kan dit nou? Wie zijn schuld is dat? Of, nog erger, heeft er iemand iets te verbergen? Dinsdagavond stond het project voor het eerst na het Rekenkamerrapport van 6 maart 2012 op de agenda. Spannend. En dat werd het ook. Al was het alleen maar door de reactie van de burgemeester om, na de allereerste discussies, de vergadering te schorsen om overleg te plegen met de fractievoorzitters. Vreemd ook. Een proces dat ruim twaalf jaar loopt, tot grote ophef heeft geleid in Grave, eindelijk eens besproken wordt, en na vijf minuten al afgebroken, want geregeld moet worden.Er zitten nog steeds betrokkenen in de raad. Er zijn grote fouten gemaakt. Financiële missers. Onmogelijke dingen in de gemeentelijke organisatie. Er blijken ambtenaren beslissingen te hebben genomen, in plaats van raad en/of college. De millimeter dat het deksel dinsdag werd opgelicht zorgde al voor botsingen. Voor praten met de handrem erop. Voor zwijgen. Voor het begin van een stank die, als het deksel er volledig afgehaald zal worden, ondraaglijk zal worden. Voor wie? Dat is voorlopig nog de vraag. Maar niet lang meer.


Freddy Klooté


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: