Louis Sparidans: Schandelijk

Een bekende
advocaat zou in zijn vorig leven zulks als ‘abject en infaam’ hebben betiteld.
Ik noem het
‘slechts’ schandelijk.
Waar heb ik het
dan over?
Over het Wisseveld en dan met name over wat de Graafse burger hiervan niet mag weten!
In december 2011
hebben we het allemaal kunnen lezen, in de Graafse Courant of in de
Gelderlander; het was een officieel én openbaar raadsstuk.
De Gemeente Grave
gaf op dat moment, voor velen als een donderslag bij heldere hemel, te kennen
dat op het project Wisseveld, hoewel er hoegenaamd nog niets van is
gerealiseerd, rekening moet worden gehouden met een
verliespost
van ruim 10 miljoen euro.
Een meerderheid
van de gemeenteraad ging hiermee nagenoeg voetstoots akkoord.
Althans met het
beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde budget.
Ofschoon, het is
niet niks: uitgaande van een kleine 13.000 inwoners voor Grave, inclusief
Escharen, Gassel en Velp (alles en iedereen meegerekend) betekent dit een verliespost
van (afgerond) 
800
euro per inwoner!
Voor een gezin met
pakweg twee kinderen, en die zijn er toch nogal wat,
ruim
3.000 euro !
En dat zal toch
een keer moeten worden ‘opgehoest’.
Sindsdien heb ik,
als eenvoudige Graafse burger, 
geprobeerd om er achter te komen hoe deze verliespost heeft kunnen
ontstaan en heb ik een specificatie hiervan gevraagd, naar aard en omvang.
Eerst bij de
Gemeente zelf. Bij de betreffende ambtenaren. Daarna bij de betrokken
wethouder. Daarna bij een tweetal raadsleden.
En u raadt het al:
geen van allen konden of wilden het me vertellen!
Ik heb halverwege
het jaar (2012) ook een beroep gedaan op de ‘Wet Openbaarheid Bestuur’ (WOB):
Nul
op rekest!
Met als redenen:
Openbaarmaking van deze specificatie kan de financiële en economische belangen
van de Gemeente schaden en bovendien:
ik
ben (zogenoemd) ‘geen (rechtstreeks) belanghebbende’!
Voorts heb ik op
13 november 2012 ook nog gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens een
gemeenteraadsvergadering waarop mijn bezwaarschrift tegen de afwijzing van mijn
WOB-verzoek werd behandeld.
Ik heb daarbij het
College van B&W resp. de Raad nogmaals  dringend gevraagd om de geheimhouding hiervan op te
heffen
, maar met opnieuw als resultaat:
het
zal niet gebeuren!
Zo u wilt kunt u
deze uiteenzetting nog beluisteren op de site van de Gemeente Grave.
Intussen is het
verlies teruggebracht tot 8 miljoen euro, zo las ik een paar maanden geleden.
Hebben ‘we’ winst
gemaakt? Of is het een kwestie van creatief boekhouden?  ‘Verschuiven’ van posten naar een andere
rekening? 
Ik weet het niet.
We
mogen het ‘eenvoudigweg’ niet weten! 
Niets!
Als Graafse
burgers niet belanghebbend zijn, wie zijn dat dan wel …… ?
Louis Sparidans,
27 januari 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: