Jan Hein Donner: geen akkoord. Jorritsma: wel akkooord. Grave verwierp bestuursvoorstel.

Nel volgt met spanning de stemming. KEERPUNT 2010 verwerpt 
Donners plannen met o.a. WSW, bijstand en sociale werkplaatsen. 
UWV wordt ook al uitgekleed met alle nare gevolgen. 
Ons dagelijks bestuur en de secretaris volgen
gespannen het debat.

Donderdagavond weer het gewone werk.
Technische toelichting op de kadernota met veel bezuinigingsvoorstellen.
Jeugdledensubsidie, jongerencentrum, verhoging WOZ en inrichting
Loswal zullen veel discussie opwerpen. Jarenlang VVD-beleid
waarbij de inkomsten geen gelijke tred hielden met de uitgaven
worden nu keihard zichtbaar. Grave is bijna gereed voor
financieel toezicht als het zo door gaat.

Meer dan 86 % koos voor deze aanpassing.
Land van Cuijk, ook KEERPUNT 2010, verwierp ook dit.Filmpje Rik Joosten: http://www.youtube.com/watch?v=tR54gjCofaY&feature=related

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: