Goed voorbeeld doet goed volgen.

Aanmelden Raadpleegavonden ambtelijke bezuinigingsvoorstellen   07-06-2011

gemeentevlag Kaag en Braassem 
1.  Op 16 en op 21 juni organiseert het college van de gemeente Kaag en Braassem raadpleegavonden. De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis en starten om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomsten staan de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen in het licht van de gemeentelijke kerntakendiscussie …  

   
2. Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in de gemeente gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Via de griffie kunt u raadsleden ook uitnodigen om bij uw bedrijf, organisatie of vereniging langs te komen. Organisaties kunnen zich van hun beste kant laten zien en een kleine presentatie of rondleiding geven. Het is ook mogelijk om een speciale activiteit te organiseren ter ere van het bezoek. Wanneer uw organisatie al een activiteit gepland heeft, is het wellicht mogelijk om het bezoek op die dag te laten plaatsvinden. U kunt uw organisatie aanmelden via het formulier op deze pagina.  

3. Kerntakendiscussie bij CDA
donderdag 3 maart 2011

Kaag en Braassem – Dinsdag 15 februari hield de CDA-fractie een openbare discussie met zestig inwoners van de gemeente in het Hof van Alkemade. De aanwezigen kregen in kleine groepjes stellingen voorgelegd waarop zij gezamenlijk een reactie konden geven. Op die manier probeerde de raadsfractie inzicht te krijgen in de wensen van de inwoners. Wat vinden ze belangrijk, wat moet beslist blijven en wat mag wegbezuinigd worden.
De uitkomsten waren zeer divers, duidelijk werd dat de zwembaden, bibliotheken, voetveren en begraafplaatsen behouden moeten blijven en dat de afstand van voorzieningen voor jeugd en ouderen niet meer dan 10 km moet zijn. Recreatie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, de brandweer mag bij uitrukken best kosten in rekening brengen en het vuildepot kan minder uren open.
De gemeente kan bezuinigen op minder externe bureaus, minder regels en minder subsidie aldus de zestig deelnemers. 
Hier vindt u de powerpointpresentatie die wethouder Uit den Boogaard gebruikte als inleiding op het thema,klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: