Sociale dienst zonder Grave.

Impressie van het dienstencentrum in aanbouw dat aan de Zwaanstraat in Cuijk waar de gezamenlijke sociale dienst is gepland.

Samenwerking
Op valreep bom onder fusie

1. GRAVE/CUIJK/MILL – De gezamenlijke sociale dienst die op 1 januari zou ontstaan, wordt een stuk kleiner.

Grave doet voorlopig niet mee. B en W van Grave hebben vrijdagmiddag geen handtekening gezet onder de overeenkomst over de nieuwe sociale dienst van Grave, Cuijk en Mill. Alleen de handtekeningen van Cuijk en Mill zijn gezet.

Het college van Grave kon niet ondertekenen omdat de Graafse raad donderdagavond op de valreep zware voorwaarden aan de samenwerking heeft verbonden. Voorwaarden die voor de andere twee partners, de colleges van Mill en Cuijk, onaanvaardbaar zijn.

Een meerderheid in de Graafse raad (CDA, VVD, LPG) eist dat de nieuwe dienst niet meer dan 34 fte’s (arbeidsplaatsen) groot zal zijn. Ook wil de raad een keiharde garantie dat voor 1 juli 2010 de personeelsdiensten van de drie gemeenten naar Grave verhuizen. Dat wordt als een compensatie beschouwd voor het feit dat Grave de eerste jaren financieel geen voordeel heeft van de gezamenlijke sociale dienst.

Burgemeester en wethouders van Grave staan onverminderd achter de oorspronkelijke overeenkomst. Maar als de meerderheid van de raad anders wil, zijn ze met handen gebonden.”
“Ik ga mijn uiterste best doen de raad toch te overtuigen. Ik denk dat de raad de consequenties van het besluit donderdag niet heeft overzien”, zegt de Graafse wethouder Harry Opsteegh.

“Grave komt zo op een eiland”

Op deze manier plaatsen we Grave op een eiland.”

Het college heeft vrijdag , tijdens de ondertekeningsceremonie, wel verklaard dat de ambtenaren van Grave, zoals gepland, volgende week hun werkzaamheden gewoon vanuit Cuijk zullen gaan verrichten.

Wethouder Ton Ermers van Mill, tevens voorziter van de stuurgroep die de samenwerking heeft begeleid, vindt het erg jammer dat de raad van Grave op het laatste moment een blokkade opwerpt. “Grave was altijd de meest constante factor als het om samenwerken en socaile dienst gaat. Dat maakt het des te bijzonder dat ze op het laatste moment extra voorwaarden stellen. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou bij de nadere gemeenten een gevoel van wantrouwen kunnen oproepen. Hebben wij dan niet genoeg gedaan? Een paar dagen geleden hebben we nog schriftelijk bevestigd dat de personeelsdiensten naar Grave komen, zoals de Graafse raad graag wil. Over de fte gaat de raad helemaal niet, de raad stelt allen het budget vast. Ik hoop toch dat de coaltitie in Grave snel beseft dat er geen andere mogelijkheid is dan de voorwaarde te laten vallen.

En als ze een zelfstandige sociale dienst willen houden, laat ze dat dan gewoon zeggen.”

Bron: de Gelderlander;
link: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasland/article5970200.ece

2. Mevrouw de voorzitter

Ik ben toch wel benieuwd hoe Cuijk en Mill zullen reageren op de aanpassingen van de Graafse Raad aan het besluit om een Intergemeentelijke Sociale Dienst in te stellen. De eerste vraag die zij stellen zal natuurlijk zijn of Grave daar niet eerder mee had kunnen komen. Dat vond ik ook. Als drie gemeenteraden eenzelfde besluit moeten nemen zorg je er voor dat er afstemming tussen de raden heeft plaats gevonden. Het formele raadbesluit (en dat was keurig voor de drie gemeenten in dezelfde week geprogrammeerd) is dan een feestelijke bekrachtiging. Die gelegenheid is er wel geweest in een gezamenlijke bijeenkomst, maar toen liet de Graafse Raad het grotendeels afweten. Jammer voor degenen die deze samenwerking hebben voorbereid en ook voor die ambtenaren die op een nieuwe plek moeten beginnen om de samenwerking daadwerkelijk tot een succes moeten maken.

Aanvulling Jacques Leurs: er is een gezamenlijke uitleg in Cuijk geweest waarbij maar enkele raadsleden aanwezig waren. Hier is toen al verteld dat Grave een nadeelgemeente is. Ook dat er een verbeterslag gemaakt moest worden voor de Graafse burgers. Door toedoen van Hans Bos is het accent te veel op het geld gaan liggen en dat heeft jammer genoeg tot deze beslissing geleidt.

Bron:weblog Leo de Vreede; link: http://leodevreede.blogspot.com/

3. E-mail van de griffier van Cuijk.

Dames en heren.

Op verzoek van het College van B&W informeer ik u hierbij als volgt, zodat u e.e.a. niet uit de kranten hoeft te vernemen: Hedenochtend stond op de agenda voor het College van B&W de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ISD Cuijk, Grave, Mill.

Deze overeenkomst is vanochtend getekend door Cuijk en Mill, maar niet door Grave. De reden hiervoor is dat de raad van Grave gisteravond bij de behandeling van het voorstel een amendement heeft aangenomen om o.a. het aantal fte’s terug te brengen van 37 naar 34.

Dit amendement was (is) voor Cuijk en Mill onaanvaardbaar.

De afspraak is vanochtend gemaakt dat het College van Grave teruggaat naar zijn raadgenoemd is de datum van 5 januari a.s.- om de onuitvoerbaarheid van het nu liggende raadsbesluit te bespreken. Het College van Grave heeft bovendien verklaard onverminderd achter de samenwerkingsovereenkomst van de drie gemeenten te blijven staan en de medewerkers (van Grave) zullen volgende week hun werkzaamheden vanuit Cuijk gaan verrichten.

Tot zover.

Mocht hiertoe opnieuw aanleiding bestaan, dan zult u over verdere ontwikkelingen worden geïnformeerd.

4. Raadinfo n.a.v. amendement ISD:

Geachte heren en dames raadsleden,

U heeft in uw vergadering van 17 december 2009 ingestemd met de start van ISD Cuijk-Grave-Mill. De raden van Cuijk en Mill St.Hubert zijn u voorgegaan in de besluitvorming. De besluiten zijn in deze gemeenten unaniem genomen. In de besluitvorming tijdens uw vergadering van 17 december 2009 is echter een amendement aangenomen waarbij de formatie van de ISD door de gemeenteraad van Grave is vastgezet op 34 fte in plaats van de in het beslisdocument opgenomen 37,07 fte.

Het aannemen van het amendement heeft tot directe consequenties geleid binnen de samenwerking met de beide gemeenten. In zowel Cuijk als Mill St. Hubert zijn de raden akkoord gegaan met de inzet van 37,07 fte. Dit aantal fte’s is tevens opgenomen in de beoogde samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 gemeenten aangaande de ISD.
Daarnaast is het aantal van 37,07 fte’s ook in het gehele medezeggenschapstraject een vast ijkpunt geweest, en mede basis geweest voor de bereikte overeenstemming tav het traject naar de vorming van de ISD. Afwijking van dit ijkpunt betekent dat er feitelijk een nieuwe situatie ontstaat waarbij van voor af aan de afstemming moet gaan plaatsvinden.

Overleg met de gemeenten Cuijk en Mill St. Hubert heeft inmiddels opgeleverd dat deze beide gemeenten niet akkoord kunnen gaan met de strekking van het geamendeerde punt 3 in uw besluitvorming. Indachtig de door u ingebrachte aanpassing in het besluit, heeft de Gemeente Grave vandaag dan ook niet de samenwerkingsovereenkomst kunnen tekenen.

De gemeenten Cuijk en Mill St. Hubert hebben op basis van het gegeven akkoord door hun gemeenteraden vandaag wel de overeenkomst getekend.
De portefeuillehouder is dan ook van mening dat in de eerstvolgende extra geplande raadsvergadering het effect (ook het effect op de totale samenwerking) van uw amendement binnen de raad dient te worden besproken.
De gisterenavond extra vastgestelde datum betreft 5 januari 2010.
Bron: de griffier van Grave
5. Mijn reactie:
Tijdens de behandeling van dit agendapunt had ik ook een amendement aangekondigd om het aantal fte’s te verlagen. Wethouder Harry Opsteegh had me overtuigd dat dat niet kon. De raad gaat daar niet over. Nog geen tien minuten later komt de coalitie met een uitgebreid amendement waarin hetzelfde verlangd wordt. Op mijn vraag of dat zo maar kan en wat Cuijk en Mill daar van zullen zeggen werd amper gereageerd. Nu is het college met de staart tussen de benen teruggekeerd uit Cuijk. Deze voorwaarde moet zo snel mogelijk van tafel. Tegen Anja Henisch zou ik met de woorden van Wim Kok willen zeggen: “Je moet soms dingen aanvaarden zonder ze te accepteren”.In een van de vele schorsingen werd me door een Cuijkenaar die veel op het gemeentehuis komt al verteld dat dit amendement zo niet uitgevoerd kan worden door het Graafse college en door Cuijk en Mill teruggefloten zal worden. Het gezegde gaat ook hier weer op: Wie niet horen wil moet voelen! Na het echec rond de besluitvorming van de Loswal nu nog meer ellende. “De roep om een keerpunt wordt steeds luider” zei iemand op de publiek tribune. beide gemeenten niet akkoord kunnen gaan met de strekking van het geamendeerde punt 3 in uw besluitvorming. Indachtig de door u ingebrachte aanpassing in hemeenteraden vandaag wel de overeenkomst getekenouder is dan ook van mening dat in d

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: