Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk, Grave en Mill vergt forse investering.

Op 11 november 2003 diende de toenmalige CDA fractie van Harry Opsteegh, Nel Schuts en Jacques Leurs een motie in om de SETA aanpak te gaan onderzoeken.
Nu zes jaar en veel rumoer later ligt er na de brandweersamenwerking een voorstel om samenwerking op het gebied van de sociale dienst nu, en later personeelszaken op te pakken met Mill en Cuijk.

Helaas zijn Boxmeer en Sint Antonius afgehaakt. Naar mijn mening hadden er lijmpogingen uitgevoerd moeten worden en dezelfde soort toezeggingen aan Boxmeer gedaan moeten worden over vergoeding van desintegratiekosten zoals nu door Mill en Cuijk gemaakt zijn.

Na twee informatieve bijeenkomsten in Cuijk en het Stadhuis, een voorbereidende vergadering in Grave, een besluitvormende raadsvergadering in Cuijk bijgewoond te hebben gaan we nu als laatste gemeente besluiten. De gemeenteraden van Mill en Cuijk zijn unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel.

In Grave week het voorstel duidelijk af van Mill en Cuijk. In Grave wordt aan koppelverkoop gedaan door ook de komst van de P&O naar Grave onderdeel van de besluitvorming te maken.
Behandelend wethouder Harry Opsteegh was afwezig bij de technische toelichting over dit onderwerp en dat gaf de wethouder financiën alle gelegenheid om zijn bedenkingen en eisen op tafel te leggen.

In de voorbereidende vergadering deed hij hetzelfde ondanks dat Harry Opsteegh de verantwoordelijkheid heeft over dit dossier. De burgemeester moest er op gewezen worden dat in het raadsvoorstel de komst van P&O naar Grave een keiharde voorwaarde was.
De voorzitter Mevr.Delissen vond het te ver gaan om Cuijk en Mill schriftelijk te laten verklaren dat de P&O afdeling ook inderdaad naar Grave komt. Heeft zij bij het opstellen van dit voorstel daartegen ook bezwaar aangetekend toen in het College van Burgemeester en Wethouders dit besluit genomen werd?

Je vertrouwt elkaar of je doet dat niet.

Wethouder Bos heeft duidelijk minder vertrouwen in zijn Land van Cuijkse college’s want ook rond het Leerlingenvervoer neemt hij een afwijkend besluit. Het zal moeilijk worden met de samenwerking in deze regio voor Grave als deze wethouder weer terugkeert in een nieuwe regeringsploeg vrees ik.
Om in 2010 echt een keerpunt te maken zal er een ploeg aan moeten treden die er ook echt helemaal voor gaat en de gemeenteraad enthousiast maakt voor hun plannen. Met twee nieuwe burgemeesters, andere wethouders en Beeldenstorm als leidraad moet er een prachtige toekomst voor de Stad Grave en de Noordelijke Maasvallei open liggen. De Maas gaat hopelijk zijn werk als slagader dan nog meer doen gelden.

Nu terug naar het onderwerp.

Het dossier omvat wel meer dan 125 pagina’s aan stukken en documenten en vergt veel leestijd. Interessant is dan om in het beslisdocument te lezen dat er al een glasvezelverbinding ligt tussen de 5 gemeenten in het land van Cuijk. In verband met de vorming van een ISD in het Land van Cuijk is al in 2007 opdracht gegeven deze verbinding aan te leggen. Dus gelukkig is er nog een lijntje naar Boxmeer en Sint Antonius. Of krijgen we daar ook weer een rekening van?

Mevr. Anja Henisch heeft nogal veel bedenkingen tegen dit besluit en verkortte daarvoor zelfs haar vakantie. De forse kritiek op het gevoerde beleid door wethouder Harry Opsteegh onderschrijf ik volledig. Hoe er jarenlang 100.000 euro Wgelden van het Rijk ongebruikt retour gingen en het beleid meer op controle dan op vernieuwing gericht was is onacceptabel.
De opstelling van de LPG leidt onherroepelijk, met aangetrokken handrem, naar een gemeentelijke herindeling in de niet zo verre toekomst als we deze volgende trede op de samenwerkingsladder niet nemen.

De insteek van wethouder Bos, om in termen van uithuwelijking te spreken, komt in het kort hier op neer: “Maak harde afspraken over de bruidsschat en de huwelijkse voorwaarden als we nog verder willen samenwerken

Door deze samenbundeling van geld, mankracht, kennis en samenwerking op het Werkplein worden onze Graafse burgers beter bediend.

En dat is wat ik het belangrijkste vind.

Bij de verhuizing naar de definitieve locatie moet er geëvalueerd worden op klanten-tevredenheid, beleid en middelen. Tegelijkertijd dient de invulling van de eventuele openstaande formatieplaatsen in nauwe afstemming met directie, portefeuillehouders en gemeenteraad plaats te vinden. Misschien kan dan ook bekeken worden in hoeverre Boxmeer en Sint Antonius nog in willen en kunnen stappen. Ik wil er bij het college op aandringen om Grave, misschien samen met Mill als mediators, de kloof tussen de andere partners Cuijk en Boxmeer te laten slechten.

Alleen door intensief samen te werken op alle terreinen voorkomen we een nieuwe herindeling. Is na P&O ICT aan de beurt?

Een gezamenlijk ambtelijk apparaat voor de drie gemeenten is misschien wel onvermijdelijk de volgende stap.

Tot zover mijn bijdrage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: