Vragen aan B & W: Het geheim van de onderaardse gang bij de Hoofdwagt.

Jo de Wit en zijn gravers bij de ingang van de onderaardse gang.
De Gelderlander
Onderaardse gang in Grave ontdekt

De Graafse amateurarcheoloog Jo de Wit heeft een onderaardse gang ontdekt. Hij kwam de gang tegen bij sloopwerkzaamheden in de Hoofdwagt, de historische militaire commandopost naast de Sint Elisabethkerk. Het gaat om een gang van ongeveer een halve meter breed en zes meter lang, die vermoedelijk aansluit op een gangenstelsel. Zo konden inwoners in tijden van oorlog de belegerde stad ontvluchten. Neef Henry de Wit en Fawad Faghiri hielpen met het uitgraven van de gang.

In De Gelderlander van dinsdag 15 september meer over de onderaardse gang.
Zie editie Maasland.

Geacht college,

Fractie Keerpunt 2010 wil het volgende onder Uw aandacht brengen:

Op zondag 13 september werd ik aangenaam verrast toen ik na mijn vakantie in het Noorden van het land op de Hoofdwagt een enthousiaste “stadsarcheoloog” Jo de Wit aantrof bij het pand van de voormalige slagerij Kersten. Hij nam mij en mijn echtgenote Jeannette Kersten, die van 1953 tot 1973 daar gewoond heeft, mee naar het voormalige kolen- en fietsenhok. Groot was onze verbazing toen wij daar de toegang tot een onderaardse gang zagen. Liggend op onze buik keken we in een gave gang die vol zand heeft gezeten. Nooit hebben we geweten dat er een onderaardse gang vanuit dat hok bereikbaar was.

N.a.v. van deze ontdekking wil ik graag het volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze unieke vondst?

2. Krijgt de ontdekker van deze gang een blijk van waardering voor zijn “spitwerk”?

3. Ons eigen Graeft Voort kan waarschijnlijk ook behulpzaam zijn met het in kaart brengen van deze onderaardse gang.

4. Laat de gemeente door een professioneel bedrijf/instantie nader onderzoek doen naar de staat en lengte van deze gang?

5. Gaat de gemeente in overleg met de eigenaar om deze gang te ontsluiten en eventueel als nieuwe bezienswaardigheid inzetten in het recreatief/toeristisch beleid?

6. Hoe ver staat het met het plan van de eigenaar om dit project te ontwikkelen? Het zou een goede zaak zijn als deze rotte plek in het centrum spoedig wordt gerestaureerd. Welke belemmeringen zijn er om tot de restauratie van dit rijksmonument over te gaan?

Uw antwoord zien we gaarne spoedig tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Fractie Keerpunt 2010,

Jacques Leurs

Voetnoot:

1. Dankzij de hulp van medewerkers van het B.H.I.C. heb ik het jongensboekje Het geheim van de Hampoort door kunnen nemen. Daar wordt ook een vrouwelijke burgemeester in opgevoerd die beloofd om een brief naar Monumentenzorg te schrijven om te horen wat zij adviseren. Burgemeester Wilma Delissen heeft Monumentenzorg in haar portefeuille.

Vanavond wil ik weten binnen welke termijn mijn vragen beantwoord worden.

2. In de heruitgave van Het geheim van de Hampoort schrijft Jean Laguette dat het Graafs Museum Franse stafkaarten heeft waarop meer details staan over de onderaardse gangen.

3. Ruim 20 jaar geleden heeft de huidige Graafse medewerker van de gemeente Henny Koninkx per toeval de onderaardse gang naar de Hampoort ontdekt. Hij was buiten met hamer en beitel in de stoep aan het hakken toen plotseling zijn beitel verdween. Nader onderzoek door o.a. Tiny van Tuyn bracht de gang die door de Clovniers beheerd wordt aan het licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: