Programmabegroting bijna unaniem aangenomen!!

Gemeentebegroting:
De gemeenteraad van Grave heeft aan het einde van de begrotingbehandelingen
de begroting bijna unaniem aangenomen. Alleen de SP stemde met 2 stemmen tegen.

CDA:
Het CDA wil realistisch en resultaatgericht de toekomst die vandaag al begonnen is ingaan. Het CDA staat voor een gemeente die: bereikbaar, behulpzaam, betrokken en betrouwbaar is. We willen mede-eigenaar zijn van de oplossingen.

Initiatiefvoorstel over de grafrechten:
Daarom komen we in januari met een initiatiefvoorstel over de grafrechten. We willen af van het kostendekkend zijn, waardoor deze rechten al jaren de pan uit rijzen.

Hoogte bouwleges:
We willen dat Grave uit de top vijf van duurste gemeenten op het terrein van de bouwleges verdwijnt. Hoe eerder we uit de top vijf van “Eigen Huis” zijn, hoe beter.

Ondernemersvriendelijk:
We willen van de voorlaatste plaats die we bezetten op de MKB lijst ondernemers vriendelijkste gemeente van Brabant. We komen in de top 150 van Nederland niet voor. Op ons verzoek laat de gemeente een benchmark uitvoeren onder de Graafse ondernemers over de klantentevredenheid enz.

Visie en Missie 2020:
We gaan voor de Visie en Missie 2020 waarbij SETA, Beeldenstorm, Kamer van Koophandelrapport en Raborapport betrokken moeten worden.

50 euro voor de minima:
Samen met andere partijen willen we laten onderzoeken of de 50 euro voor de minima van het Rijk aangevuld kan worden met een gemeentelijke bijdrage van ook 50 euro. In de decembervergadering komen we hier op terug.

Bijl/Hofplein:
In het voorjaar van 2009 kan, volgens de wethouder Wonen enz. a.i. gestart worden met de sloop van het stadhuis en de bouw van het project Bijl/Hofplein.
De wethouder Economische Zaken sprak, naar door ons bevraagd te zijn, de hoop uit dat de HEMA besluit om naar Grave te komen.

Tot slot:
Het CDA in Escharen, Gassel, Grave en Velp gaat voor een klantvriendelijke gemeente die haar burgers en bedrijven een warm hart toe draagt. Dat blijkt uit onze visie op burgerparticipatie: de manier waarop wij burgers en bedrijven willen betrekken bij de vermindering van de regeldruk, maar ook ook uit de manier waarop de gemeente anderen actief bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid betrekt. Alles vanuit het positieve, gericht op het benutten van kansen en het creëren van mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: