ARENALaatste NieuwsVoorpagina

Jochem Jacobs wordt geïnterviewd door Freddy in de ARENA.

Afbeelding

Gemeenteraadslid Jochem Jacobs: ‘Wie

met vragen zit kan bij me aankloppen’

Door Freddy Klooté

GRAVE – Een ontspannen Jochem Jacobs stapt bij me binnen. Zijn werk bij de Omgevingsdienst van de gemeente Nijmegen en lidmaatschap van de grote CDA-fractie in de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk zorgen voor een mooi evenwicht in zijn leven. Met enthousiasme vertelt hij over zijn werk in de gemeenteraad.

Jochem: “De uitslagen van de verkiezingen van vorig jaar waren voor het CDA een complete, aangename verrassing. De euforie overheerste: dertien zetels van de 37 behaald. En dan begint het in het echt. Met dertien, samen optrekken. Allemaal uit verschillende culturen. Gewend aan verschillende manieren van politiek bedrijven. En daar moet je in één keer pap van maken. Na de kennismaking zijn we bij andere grote CDA-raadsfracties gaan kijken en luisteren. En natuurlijk ook zelf flink aan de slag gegaan. Veel praten, goed luisteren, werkgroepjes maken, concepten op papier en uitpraten. Toen kwamen de beslissingen over de wethouders, gevolgd door de verdeling van de verschillende portefeuilles. Ook bij de raadsleden. Ik heb als belangrijkste aandachtspunt bereikbaarheid en mobiliteit. Daarnaast heb ik ook toerisme en recreatie. Verder ben ik vertegenwoordiger van de raad in het contactgebied Grave, Escharen, Gassel en Velp. Dus wie met vragen zit over onderwerpen gerelateerd aan dit gebied kan me altijd bellen (06-15432153). Na het verdelen van de portefeuilles kon de eerste raadsperiode beginnen”.

Vertegenwoordiger raad Land van Cuijk in Grave en de kerkdorpen
“Op 1 januari 2022 konden we officieel aan de slag. De gewenning is vrij snel gegaan. Je wordt al gauw ergens ingetrokken. Achterover leunen is er niet bij. Het grootste euvel was de informatieachterstand. Je komt met onderwerpen in aanraking die in andere gemeenten hebben plaatsgevonden. Dat is natuurlijk interessant, maar vraagt om een flinke inhaalslag. Dat maakte communicatie en onderling vertrouwen heel belangrijk. Vroeger had je ook dat in Grave meer mensen op pad gingen, nu ben je meer alleen om de verbinding met de inwoners te borgen”.

Jochem blijft enthousiast doorpraten: “Hoe het werkt in een raad met 37 raadsleden? Wel, in Grave waren 7 verschillende fracties en in de gemeente Land van Cuijk zijn dat er 9. Dus dat maakt niet zo’n verschil. We werken nu ook met commissies, dus dat is ook bekend”. De plenaire vergadering is nog wel een dingetje. Jochem: “De zaal is er nog niet op ingericht. Niet iedereen kan elk ander raadslid of zelfs de voorzitter zien. Dat praat best lastig. Communicatie is meer dan alleen woorden. Het wachten is op het nieuwe stadhuis/raadzaal zodat we elkaar dan recht in de ogen kunnen kijken. Ik hoop dat het nieuwe stadhuis eind 2024 klaar zal zijn. De verhouding tussen coalitie en oppositie is goed. Wat dat betreft heb ik mijn vuurdoop in Grave wel gehad. Dat waren unieke jaren, waarvan je als mens ook veel leert. In de nieuwe gemeente kunnen we op dit ogenblik niet eens van grote verschillen spreken in de verhouding van coalitie en oppositie. Er heerst geen sfeer van grote tegenstellingen en we voeren goede discussies, vind ik. Maar ik weet ook dat je in de politiek op een wel zeer dun koord loopt en de situatie plotseling heel anders kan zijn. Vooralsnog heb ik daar in de raad van Het Land van Cuijk, geen angst voor”.

Raadswerk “Ik denk dat je er elke dag wel mee bezig bent”, vertelt Jochem Jacobs verder. “Op maandagavond hebben we altijd fractieoverleg. Op dinsdag en woensdag hebben we extern overleg. Dat is een zeer gevarieerd begrip. Dat kunnen zaken zijn die we op het niveau van Noordoost-Brabant moeten bespreken, maar het kunnen ook dingen op plaatselijk niveau zijn. Van de biljartclub tot een wijkraad. Op donderdagavond zijn er de commissie- en raadsvergaderingen. Dat de voorbereiding hiervoor groot zijn, begrijp je wel. Het gaat nu over zoveel dorpen en wijken en een stad. Op vrijdag houden we zoveel mogelijk gesprekken met onze inwoners. Individuele gesprekken over van alles en nog wat. Op zaterdag en zondag hebben we vertegenwoordigende taken. Ik denk dan aan verenigingen die jubileren of jubilarissen hebben, aan openingen of andere feestelijkheden”.

“Voor Grave staan er belangrijke punten op de agenda’s van de komende jaren. Bij de vertaling van ons verkiezingsprogramma naar de realiteit kom ik nogal wat dingen tegen. Het Visioterrein bijvoorbeeld. Met de Brugpoort, waarin appartementen zijn voorzien. De dijkverhoging. Dat zal ook nog flinke discussies opleveren over welke vorm we daarvoor kiezen. “Droge voeten tot 2125”. Is onze slogan en daar kan toch niemand tegen zijn. Verder moeten we komen tot een vertaling van de verschillende dorps- en wijkplannen, de kernen-CV’s: wat speelt er in elk dorp, wijk en de stad?. In ieder geval wordt dit gesprek nog vervolgd. We spreken elkaar later”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder