De GelderlanderDossier samenwerking Land van CuijkGrave PolitiekLaatste NieuwsVoorpagina

Gelderlander: Bevlogen Leo de Vreede bleef altijd kritisch over zijn Grave.

GRAVERMAAT: In de Gelderlander verscheen onderstaande necrologie van Leo de Vreede. De foto is in de raadszaal genomen tijdens het gebruikelijke spreekrecht. 

Bevlogen Leo de Vreede bleef altijd kritisch over zijn Grave. 

,,Ik denk dat raadsleden die mijn blog niet lezen niet deugen. Als raadslid moet je je vijanden kennen.” Het waren de woorden van Leo de Vreede in 2014. De Vreede overleed daags voor kerst, op 84-jarige leeftijd.

Leo de Vreede overleed een week voordat de gemeentelijke Land van Cuijk een feit is. En dat terwijl juist hij zo’n voorvechter was voor de aansluiting van zijn geliefde Grave bij de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk.

Leo de Vreede, 46 jaar lid van het CDA, was in verschillende periodes wethouder. Totaal 12,5 jaar. In 2002 stopte hij als wethouder. Een maand voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Na tien jaar touwtrekken over de nieuwbouw van het Graafse stadhuis vond hij het welletjes. De Vreede zag het nieuwe stadhuis liever niet op de plek van de Zuidooster, de busmaatschappij, de gemeenteraad wel.

,,Ik sterf liever voor de deur, een week voor de verkiezingen, dan dat ik schijnheilig doe alsof ik uw opdracht uitvoer. Ik speel geen spelletje: het is voorbij. Dat is jammer, de tranen komen straks wel. Dit was het”, zei De Vreede.

Eerlijk, recht voor zijn raap. Zo schreef hij ook zijn blog ‘Mijnheer de voorzitter…’. En werd er bij gemeenteraadsvergaderingen bijna standaard vijf minuten spreektijd ingeruimd als hij als bevlogen Gravenaar even zijn ongezouten mening kwam geven.

In 2020 schreef hij met een paar andere kritische stadsgenoten nog een brief aan de Commissaris van de Koning. ‘Grijp in. Grave staat aan de vooravond van een ramp’, was de strekking van de brief vanuit het Maasstadje naar de toenmalige Commissaris van de Koning Wim van de Donk. ‘Ingrijpen van buitenaf om Grave zo spoedig mogelijk onderdeel van de nieuwe gemeente Land van Cuijk te laten zijn is daarom noodzakelijk’, schreef het viertal waar De Vreede onderdeel van uitmaakte.

De Vreede vond de bestuurscultuur in Grave ‘volkomen verstoord.’ Er zou ‘een gedragspsycholoog aan te pas moeten komen’. Vond hij over de manier waarop raadsleden met elkaar communiceerden.

,,Zijn constant positief kritische kijk op ons politiek handelen zullen wij blijven herinneren en met name zullen wij zijn inbreng bij de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zeer gaan missen”, zegt Geer Hubers, voorzitter van het CDA in Grave.

Donderdag wordt in kleine kring afscheid genomen van een Gravenaar. Leo de Vreede laat een vrouw en vier kinderen achter.

Herman Wissink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *