Spreekrecht Jumbo Grave.

GRAVERMAAT: In de commissievergadering Ruimte werd door Geert Welten van Jumbo Vastgoed onderstaande tekst uitgesproken. De afbeelding boven dit artikel is een plan om het terrein van de Sprankel te bebouwen. 

Beste commissieleden, dank voor de geboden spreektijd.

Mijn naam is Geert Welten van Jumbo Vastgoed. Ik spreek namens Jumbo Grave en namens de Jumbo organisatie.

Wij hebben kennis genomen van het voorgestelde Detailhandelsbeleid voor de gemeente Grave.

Allereerst complimenten voor het voorgestelde beleid. Er worden heldere keuzes gemaakt gericht op een toekomstgerichte detailhandelsstructuur in Grave. Wij kunnen instemmen met de voorgestelde detailhandelsstructuur met daarin ruime ontwikkelmogelijkheden in het centrum, kaders voor ontwikkeling van wijksupermarkten en beperking van
ontwikkelmogelijkheden voor solitaire supermarkten.

Ook waarderen wij dat een heldere keuze is gemaakt om geen supermarktontwikkeling toe te staan op de hockeyvelden. En begrijpen (en ondersteunen) wij de keuze voor de ontwikkeling van Lidl aan de Mgr. Borretweg.

Voor Jumbo is vooral het beleid rond de wijksupermarkten van belang. In het voorgestelde Detailhandelsbeleid Grave zijn dat de Jumbo en de Lidl. Goed om te zien dat we de ruimte krijgen om onze wijkpositie te versterken met nieuwbouw aan de overzijde van de Essinklaan– tegenover onze huidige locatie.

Vervolgens van belang is het maximum oppervlak de we mogen realiseren. Hier willen we erop wijzen dat sprake moet zijn van een gelijk speelveld – ofwel ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Daarmee doel ik op de planen van Lidl aan de Mgr. Borretweg. Het zou zonde zijn als aan de kant een detailhandelsbeleid wordt vastgesteld met een maximum oppervlak voor wijksupermarkten, terwijl – aan de andere kant – één van de twee wijksupermarkten al vergunning heeft om groter te bouwen dat het voorgestelde maximum. Voor zover wij weten is Lidl voornemens een supermarkt te bouwen van minimaal 1400 m² winkelvloeroppervlak, terwijl er een maximum van 1250 m² voor Jumbo zou gaan gelden.

Wij stellen dan ook voor om voor het toekomstig winkelvloeroppervlak van fullservice-
supermarkt Jumbo minimaal te laten matchen met het winkelvloeroppervlak van de
discounter.

Dank voor uw aandacht en wij vertrouwen erop dat u bovenstaand aandachtspunt in uw overwegingen meeneemt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: