Stem raadslid Ben Litjens uitgebracht in strijd met artikel 28 Gemeentewet.

GRAVERMAAT: Bij de ingekomen stukken van de gemeente Grave in IBabs is een brief van minister van Binnenlandse Zaken toegevoegd. De brief heb ik gedeeltelijk over getypt. Vandaag ga ik de rest intypen. Wordt vervolgd dus…

Verzoek tot vernietiging inzake de principe-uitspraak Graafschedijk 56 – 69 te Grave. 

Geachte leden van de raad,

Bij brief van 7 maart j.l. Is mij verzocht het voorstel B-principe-uitpspraak Graafschedijk 56 – 69 Escharen van uw raad van 23 februari 2021 bij de Kroon voor te dragen voor vernietiging. Tevens is per brief van 21 maart j.l. door een inwoner van de gemeente Grave eenzelfde verzoek gedaan dat betrekking heeft op hetzelfde raadsvoorstel.

Dit betreft het voorstel inhoudende de principebereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan de oplossingsrichting voor het gevestigde bedrijf aan de Graafschedijk 56 – 69 te Escharen, in de vorm van een uitwisseling van de bestaande bedrijfswoning met de naast het bedrijf gelegen burgerwoning, een vormverandering van het bestemmingsvlak ten behoeve van de bedrijfsbestemming en een uitbreiding ter compensatie van natuuraanleg op verschillende locaties rondom de bedrijfslocatie.

Hoewel ik deze verzoeken niet in behandeling kan nemen, omdat het raadsvoorstel geen rechtsgevolgen heeft en daarom niet in aanmerking komt voor vernietiging, constateer ik dat de aangevoerde argumenten voor een voordracht tot vernietiging gegrond zijn.

Daarom wil ik u er via deze brief op wijzen dat een stem is uitgebracht in strijd met artikel 28 Gemeentewet. Een afschrift van mijn reacties aan de verzoekers heb ik bijgevoegd.

Strijd met artikel 28 Gemeentewet.

Ik heb geconstateerd dat er sprake is van strijd met artikel 28 van de Gemeentewet. dit artikel bepaalt dat een raadslid niet deelneemt aan een stemming over “een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.” Het betreffende raadslid is directeur-grootaandeelhouder van het gevestigde bedrijf waarop de principe-uitspraak zich richt. Het raadslid had daarmee een persoonlijk belang in de zin van artikel 28, sub a van de Gemeentewet en had zich moeten onthouden van stemming. Dit wordt ondersteund door het feit dat het raadslid zich in een eerdere stemming over dezelfde kwestie wel heeft onthouden van stemming wegens een persoonlijk belang.

Verder heeft de principe-uitspraak slechts betrekking op de kavel waarop het bedrijf van het raadslid is gesitueerd. Ten overvloede merk ik op dat de stemverhouding voor een oordeel of er sprake is van strijdigheid met artikel 28 niet van belang is.

Een gedachte over “Stem raadslid Ben Litjens uitgebracht in strijd met artikel 28 Gemeentewet.

  • 21 april 2021 om 20:47
    Permalink

    Hiermee is ook mijn stelling bevestigd dat het besluit van de raad helemaal niets voorstelde en niemand bindt. Veel drukte om niets dus. Inmiddels is er een digitale informatieavond geweest. Vraag is nu of nu wel lukt wat in de negentiger jaren niet voor elkaar kwam. Net als toen zal dat vooral van Litjens afhangen

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: