Reactie van het bestuur Welzijn Ouderen Grave op de forse aangekondigde bezuinigingen op Welzijn Ouderen Grave.

GRAVERMAAT: Inspreektekst van Welzijn Ouderen Grave.

Vergadering  van de gemeenteraad Gemeente Grave: Herstel programmabegroting 2021-2024 Inspreker: mevrouw Jetty Janssen

Dames en heren,

Als iemand zou zeggen:  

“Ik stel voor aan de gemeenteraad  dat we de helft van de historische kern van Grave slopen,  evenals alle monumenten in Velp, Gassel en Escharen…”  

Dan zou die persoon ter plekke ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Terecht, want zo iemand is niet goed bij zijn of haar hoofd…

Het is vandaag een git-zwarte dag  voor Grave en de dorpen binnen onze gemeente.  Want men heeft het voor mekaar om een serieus bedoeld  voorstel in te dienen…  om de sloopkogel nog één keer door het seniorenbeleid te gooien.  

De voorzieningen voor 3.000 senioren in de gemeente Grave  worden stelselmatig afgebroken.

Drie jaar geleden, in 2018, betaalde de gemeente Grave  nog zo’n 130.000 euro aan de commerciële instelling  Ons Welzijn Oss om uitvoering te geven aan het sociaal beleid gericht op ouderen.  

In 2019 werden vrijwel al deze taken overgedragen aan een  vrijwilligersorganisatie, de Stichting Welzijn Ouderen Grave.  Wij kregen hiervoor iets meer dan de helft  van dat budget tot onze beschikking.

Althans, dat dachten wij.

Het college van B&W heeft een lange lijst van  bezuinigingen op subsidies gepresenteerd. Vanavond ligt een krankzinnig voorstel op tafel  om ons budget nog een keer te halveren.

Dit houdt in dat we binnenkort nog niet  één kwart ter beschikking zouden krijgen van het oorspronkelijke budget.  

Misschien denken de opstellers van het plan dat inmiddels een kwart van de ouderen is overleden.  

Nou, wij hebben nieuws voor u: het aandeel van de senioren binnen de bevolking van de gemeente Grave groeit nog steeds.

En de problemen onder onze senioren zijn ook niet minder geworden. Het gaat ronduit slecht met de meest kwetsbaren binnen deze groeiende doelgroep.  Een kwetsbare gezondheid, eenzaamheid, verwaarlozing, en ondervoeding… Regelmatig komen de meest schrijnende meldingen bij ons binnen.  

Ouderzorg is dan ook veel meer dan het organiseren  van koffiemiddagen, dansclubjes en gymlessen.  

Allemaal activiteiten die vanwege de coronaramp  overigens noodgedwongen moesten worden opgeschort.  

Wat de eerder genoemde problematiek alleen maar heeft verergert.

Het is voor ons als bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Grave méér dan schokkend om te ervaren hoe de bestuurders  in de gemeente Grave hier mee omgaan.  

In de afgelopen maanden hebben wij, in zeer nauwe samenwerking met beleidsambtenaren, een degelijke begroting opgesteld voor het ouderenwerk.

Zelfs uw eigen ambtenaren  wisten vrijdag 26 februari nog niet dat er dinsdag 2 maart

een voorstel op tafel zou liggen met de strekking:  

Laat Welzijn Ouderen Grave het maar voor half geld doen.

Beste mensen, wij kunnen het ouderenwerk NIET voor half geld doen.  

Het werk wordt namelijk al gedaan door zo’n tachtig vrijwilligers.  

Van de subsidie die nu wordt voorgesteld, kunnen wij nauwelijks de huur betalen voor alle activiteiten in het kader van welzijnswerk voor ouderen.  

De Stichting Welzijn Ouderen Grave wordt dan gestript tot een subsidie verdeelkast van de gemeente Grave.  

 En wij mogen het slechte nieuws gaan brengen aan de vrijwilligers,  de ouderenadviseurs,  de gespecialiseerde bewegingsdeskundigen, enzovoorts.

Wij begrijpen de houding van de Gemeente Grave absoluut niet.

De conclusie van ons bestuur, is dat door deze plannen de Stichting Welzijn Ouderen Grave  effectief ophoudt te bestaan.  

Wij zullen onze vrijwilligerstaken dan ook terugleggen bij de gemeente Grave.

Wij doen dit met pijn in het hart en onder protest.  

Het begrotingsvoorstel dat hier vanavond op tafel ligt,  maakt het failliet van Grave  pijnlijk zichtbaar.  

Het is een ramp en een schande!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: