De GelderlanderDossier samenwerking Land van CuijkLaatste NieuwsVoorpagina

De Gelderlander: Eigenaar huis nog meer kwijt. Belasting Grave moet hoger.

GRAVERMAAT: De Gelderlander schrijft dat de Onroerend Zaak Belasting nog hoger uitvalt. In Grave wordt volop gesloopt om daarna nieuwbouwwoningen te bouwen. Maaszicht en omgeving gaan drastisch veranderen. 

Huiseigenaren in Grave zijn volgend jaar nog iets meer geld kwijt door de financiële problemen van de gemeente. De provincie Noord-Brabant eist dat die de onroerendezaakbelasting (ozb) extra verhoogt. Dat kan ze, omdat de noodlijdende gemeente bij haar onder preventief toezicht staat.

Om de financiële tekorten weg te werken, wilde Grave aanvankelijk bezuinigen. Maar daarover heeft de gemeente nog geen overeenstemming bereikt met de andere samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk. Daarom is het verhogen van de inkomsten de enige optie om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen.

Verhoging van de ozb met 11,5 procent zou volgens het college van burgemeester en wethouders voldoende moeten zijn om de begroting voor volgend jaar alsnog sluitend te krijgen. De provincie vindt dat niet voldoende en eist een verhoging met 13 procent.

Omgerekend naar een gemiddelde woning met een WOZ-waarde van 241.000 euro leidt die 13 procent stijging tot een lastenverzwaring van 50 euro per jaar. Dat is 6 euro meer dan waarvan het college was uitgegaan.

De ozb-verhoging is opgenomen in de herstelbegroting die Grave in opdracht van en in overleg met de provincie heeft opgesteld. Als de gemeenteraad op 9 maart met die begroting instemt, vervalt mogelijk het preventief toezicht door de provincie. Dan heeft Grave weer de handen vrij om zelf over de financiën te beslissen.

,,Na besluitvorming door de raad wordt de herstelbegroting aangeboden aan de provincie. Vervolgens vindt beoordeling en goedkeuring plaats door de provincie. De provincie heeft aangegeven daarvoor ongeveer twee maanden uit te trekken”, meldt wethouder Ike Busser desgevraagd. ,,Wij hebben goede hoop dat deze herstelbegroting voldoet.”

Ondertussen blijft de gemeente Grave in gesprek met de gemeente Land van Cuijk in oprichting. Aangezien het overgrote deel van de ambtenaren van wier diensten Grave gebruikmaakt, straks bij deze nieuwe gemeente is ondergebracht, heeft Grave een dienstverleningsovereenkomst met Land van Cuijk i.o. afgesloten. Nu Grave daarop wil bezuinigen, is instemming van de Stuurgroep Land van Cuijk nodig. Die krijgen is tot op heden niet gelukt.

Mocht het alsnog lukken over de beoogde bezuinigingen overeenstemming te bereiken, dan kan Grave de begroting voor volgende jaren wellicht weer aanpassen. Mogelijk kan de ozb-verhoging dan lager uitvallen dan 13 procent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder