Louis Sparidans: Grave wordt door de Regering en Tweede Kamer aangesproken!

GRAVERMAAT: Louis Sparidans luisterde naar het kamerdebat over de fusie in het Land van Cuijk en schreef dit:

Op 11 februari jl. vond het debat in de Tweede Kamer plaats over o.m. de fusie in het Land van Cuijk. Het was een langdurig debat waarbij het vooral over Grave ging, terwijl Grave niet eens van deze fusie deel uitmaakt.

Maar dat was juist de belangrijkste reden. De hele Tweede Kamer maakte zich vooral zorgen over de penibele bestuurlijke en financiële situatie waarin Grave zich thans bevindt (en trouwens al veel langer) in de hoop dat Grave over vijf jaar tóch de eindstreep haalt, om alsnog te kunnen fuseren met de andere gemeenten, die met ingang van volgend jaar al de gemeente ‘Land van Cuijk’ gaan vormen.

De drie belangrijkste regeringspartijen, VVD, CDA en D66, legden de volgende motie voor, waar zelfs 85% van alle Kamerleden mee instemden (127 van de 149 leden). Dat wil zeggen, naast de eerder genoemde drie partijen, ook de voltallige PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk, SGP alsmede de twee eenlingen Krol en Van Kooten-Arissen:

De  Kamer, gehoord de  beraadslaging, overwegende dat  het  gemeentebestuur van  Grave heeft besloten buiten de  nieuwe gemeente Land van  Cuijk te  willen blijven, terwijl de  overige betrokken gemeenten de  deur steeds open hebben gehouden en  dat  het  onwenselijk is  deze voorgenomen herindeling te  vertragen;

Overwegende dat Grave met  een  aantal financiële en  bestuurlijke uitdagingen kampt;

Voorts overwegende dat  de  grootst mogelijke minderheid van  de  gemeenteraad van Grave wel  de  voorkeur heeft voor aansluiting bij  deze nieuwe gemeente en  dat  op haar initiatief over het  zelfstandig blijven van  deze gemeente op  17  maart 2021 een inwonersraadpleging wordt gehouden;

Verzoekt de  regering de  komende periode binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden, in  nauwe samenwerking met  het  provinciebestuur te bevorderen dat  de  gemeente Grave in  bestuurlijk en  financieel opzicht voorbereid wordt op  een  herindeling, mocht de  wil  daartoe blijken;

En  gaat over tot  de  orde van  de  dag.

Duidelijke taal. Grave staat voor de volgende vijf jaar voor een enorme klus!  Nu al onder toezicht van de Provincie en dan nog een miljoenenclaim van de scheepswerf boven haar hoofd. Daarnaast ook nog een hoop schulden en slechts een beperkte algemene reserve.

Voor zover de LPG (Lokale Partij Grave) nog enige affiniteit voelt met een van de hierboven genoemde partijen, moet haar keus nu toch wel heel duidelijk zijn! Maar zeker ook voor de VVD-eenling in Grave, de heer Rob Bannink.

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: