Binnenlands Bestuur: PREVENTIEF TOEZICHT GRAVE ‘POLITIEKE INMENGING PROVINCIE”. Reactie Stem NEE.

GRAVERMAAT: In het blad Binnenlands Bestuur staat een artikel n.a.v. een brief van fractievoorzitter Astrid Bannink van de LPG. Zij schrijft dat haar fractie het vertrouwen in een onafhankelijke opstelling van de toezichthouder met betrekking tot het preventief toezicht heeft verloren. In mijn eigen foto-archief vond ik bovenstaande foto.

De onder curatelestelling van Grave door de provincie Brabant is een geval van politieke inmenging. De grootste raadsfractie ziet het opleggen van het verscherpt toezicht als een manier om vanuit het provinciehuis invloed uit te oefenen op de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

In een brief aan de Brabantse Statenleden meldt fractievoorzitter Astrid Bannink van de Lokale Partij Grave (LPG) – zes van de vijftien raadszetels, twee wethouders – dat haar fractie het vertrouwen in een onafhankelijke opstelling van de toezichthouder met betrekking tot het preventief toezicht heeft verloren.

Bezuiniging

Omdat de door de gemeente ingediende meerjarenbegroting structureel en financieel niet sluit, plaatste de provincie Grave vanaf 1 januari onder preventief toezicht. Die maatregel houdt volgens LPG direct verband met de bezuiniging van 750.000 euro die Grave wilde boeken op de ambtelijke samenwerking met de buurgemeenten Boxmeer, St. Anthonis, Cuijk en Mill/St. Hubert. Die gaan straks bestuurlijk samen onder de naam Land van Cuijk. Grave is nog niet zover – de inwoners mogen zich er in een referendum op 17 maart over uitspreken.

De toekomstige fusiegemeenten accepteren die bezuiniging van 750.000 echter niet zonder meer en willen een nadere onderbouwing van welke ambtelijke producten en diensten Grave minder wil afnemen. Die onderbouwing heeft Grave intussen gegeven, maar handtekeningen onder de dienstverleningsovereenkomst met Land van Cuijk – de opdrachtnemer – zijn nog steeds niet gezet.

Inwonersraadpleging

De provincie bevestigt dat het niet ondertekenen van die overeenkomst door het Land van Cuijk de belangrijkste reden was voor het opleggen van het preventief toezicht. Dat besluit beïnvloedt volgens de LPG de geplande inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van Grave. Op basis van het dossier en de bijeenkomsten met de financieel toezichthouder en de gedeputeerde Wil van Pinxteren stelt LPG zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het opleggen van het preventief toezicht door politieke motieven wordt beïnvloed. In die bijeenkomst vroeg de gedeputeerde – op verzoek van enkele Statenleden – of Grave de vraagstelling bij de inwonersraadpleging wilde sturen. De fractie vraagt zich af wat de achterliggende gedachte is van die vraag en wat het verband is met het opgelegde preventief toezicht.

Herstelbegroting

Dat de toezichthouder op 1 februari zijn eerdere uitspraak tegensprak dat niet de dienstverleningsovereenkomst maar het financieel beleid van de gemeente Grave in de afgelopen jaren ten grondslag ligt aan het opleggen van het preventief toezicht, verbaast de LPG-fractie. Temeer daar hij eraan toevoegde dat de herstelbegroting die van Grave wordt verwacht aan nog strengere eisen zal worden onderworpen en dat die herstelbegroting met bezuinigingsmaatregelen bovendien vlak voor de inwonersraadpleging dient te worden bekend gemaakt.

Bezwaar

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave is inmiddels een inleidend bezwaar aangekondigd tegen het door Gedeputeerde Staten genomen besluit om de gemeente Grave vanaf 1 januari 2021 onder preventief financieel toezicht te plaatsen.

Reactie Stem NEE bij de opiniepeiling. 

1 april valt vroeg dit jaar. Eerst lever je als LPG, VVD en Keerpunt 2010 een slechte begroting in. Die slechte begroting wordt om inhoudelijke redenen afgekeurd door de toezichthouder de provincie Noord-Brabant, die onafhankelijk en deskundig alle begrotingen van Brabantse gemeenten onderzoekt en checkt. Dan kom je onder preventief financieel toezicht te staan omdat er een hele waslijst is aan zaken waarom de begroting niet deugt. En dan beschuldig je de onafhankelijke toezichthouder van politieke inmenging. Het moet toch niet gekker worden? Gaan we de slechte lokale verhoudingen nu verplaatsen naar het provinciale niveau?

Stem 17 maart NEE bij de opiniepeiling!

Een gedachte over “Binnenlands Bestuur: PREVENTIEF TOEZICHT GRAVE ‘POLITIEKE INMENGING PROVINCIE”. Reactie Stem NEE.

  • 11 februari 2021 om 12:00
    Permalink

    dit stuk moeten alle mensen uit de gemeente Grave lezen plaats het in de ARENA

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: