Facebookbericht van de LPG over de Graafse “schatkist”.

GraverMaat: Op de Facebookpagina verschijnen regelmatig publicaties van de LPG in het kader van de campagne Gemeente Grave zelfstandig.

Hier wordt de LPG visie op de Graafse “schatkist” uitgelegd. In het artikel wordt niets gezegd over de bezuinigingen die verenigingen en stichtingen voor hun kiezen krijgen. 

De provincie, minister en oppositie zullen dit een “alternatieve mening” vinden. Door op het bericht te klikken krijgt u de tekst in leesbaar formaat te zien. 

Een gedachte over “Facebookbericht van de LPG over de Graafse “schatkist”.

 • 25 januari 2021 om 12:27
  Permalink

  Dit is misleidende informatie door LPG.

  Dit is misleidende informatie door LPG.
  Zowel accountant als minsister hebben niet meer gezegd dan dat de financiële positie van Grave nog niet bijzonder afwijkt van die van andere gemeenten. En de meeste gemeenten vinden hun financiële positie op zijn minst zorgelijk.
  Zowel accountant als minister hebben er bij gezegd dat de financiële ontwikkeling in Grave wel grote zorgen baart. Al jaren geeft Grave meer geld uit dan en binnenkomt. De kosten van het sociaal domein en jeugdzorg spelen daar pas de laatste jaren een rol in. De jaarrekening wordt sluitend gemaakt door interen op de reserves en aangaan van schulden. En in die ontwikkeling scoort Grave in vergelijking met andere gemeenten wel slecht. En wel zodanig dat de provincie heeft ingegrepen en Grave nu niet meer adviseert maar dwingt orde op zaken te stellen.
  Zowel minister als provincie hebben daarbij in wat meer diplomatieke termen aangegeven dat Grave een stomme streek uithaalt door niet deel te nemen aan de fusie in het Land van Cuijk. Dat inderdaad 40% van de gemeentelijke uitgaven aan sociaal domein en jeugdzorg moet worden besteed is één van de argumenten die dwingen tot grotere gemeenten.
  De provincie heeft er nu genoeg van om door Grave aan het lijntje te worden gehouden en dus wordt Grave gedwongen drastisch te bezuinigen en lasten voor de inwoners te verhogen. En niet zoals LPG stelt “net als alle andere gemeenten” maar veel erger.
  De eerste tekenen zijn er. Het voorstel om de al vastgestelde bezuiniging op de bibliotheek toch door te zetten ligt al bij de raad. De fractieleider van LPG heeft al aangekondigd hier tegen te zullen zijn, maar dat kan ze niet waarmaken. Binnenkort kunnen Graafse organisaties die tot nu toe financiële steun van de gemeente krijgen bericht ontvangen hoe het college denkt dat met 3 ton per jaar minder kan worden volstaan. Daarnaast is een extra verhoging van de OZB met ruim 10% opgenomen, vooralsnog voor 2023, maar de kans dat de verhoging sneller komt acht ik groot
  En dan is er nog de bezuiniging op het ambtelijk apparaat. Het kan best zijn dat die overeenkomst nog niet is getekend, maar dat is niet de reden waarom de provincie het dekkingsplan heeft afgekeurd en Grave onder preventief toezicht heeft gesteld. Dat komt door het financieel beleid van de laatste jaren. Het dekkingsplan, waarvan ook bezuinigingen op bibliotheek en subsidies en de belastingverhoging deel uitmaken, moet dienen om Grave kans te geven op eigen kracht uit het moeras te komen. Dat dekkingsplan moet dan natuurlijk meer zijn dan een verzameling getallen die op- en afgeteld een sluitende begroting oplevert.
  In dat dekkingsplan is, zoals LPG aangeeft, een bezuiniging op ambtelijke ondersteuning door de nieuwe gemeente van € 750.000 opgenomen. Grave had voor 1 januari moeten aangeven welke dienstverlening achterwege zou kunnen blijven om die besparing te krijgen. Het college is er tot nu toe niet in geslaagd dat op realistische en geloofwaardige wijze te doen. En ik geloof ook niet dat het helemaal kan lukken. De nieuwe gemeente zal voor zich zelf ook geen luxe ambtelijk apparaat willen. En dan daarop nog bijna 10% bezuinigen zonder de dienstverlening aan de Graafse inwoners onverantwoord te kort te doen?
  Is er nog redding? Er is wellicht nog een gaatje. Zowel de nieuwe gemeente als de provincie als het rijk vinden dat Grave bij de gemeente Land van Cuijk hoort. Zo’n herindeling wordt financieel gesteund. De deur daartoe is niet dicht. De wet moet nog door de Tweede en Eerste kamer heen. Veel fracties in het parlement, inclusief de VVD die in Grave deelname aan de fusie tegenhoudt, zijn wellicht bereid de ongebruikelijke stap te nemen Grave toe te voegen als vanuit de bevolking op 17 maart bij de inwonersraadpleging een duidelijk signaal wordt gegeven.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: