Wil Baaijens: Nuance

GraverMaat: Wil Baaijens stuurde een reactie op het “afgestofte” artikel in de Gelderlander over de uitslag van de opiniepeiling in 2018.

Beste Jacques.

Nuance.

Graag wil ik een niet onbelangrijke nuance aanbrengen in hetdoor jouw aangehaalde artikel van Herman Wissink.

In de Maasland editie van de Gelderlander van 9 april 2018 stond onder de titel ‘Kerkdorpen zien fusie wel zitten’ eenanalyse van de opiniepeiling van 21 maart 2018 te lezen. Mijns inziens werden in het artikel cijfermatige gegevens in een onjuist perspectief geplaatst.

In het artikel stond dat “in de hele gemeente Grave gemiddeld 43 procent van de inwoners voor een zelfstandige gemeente koos”.

Op 30 april 2017 telde Grave volgens het CBS; 12.378 inwoners. Dat zou betekenen dat in Grave alle inwoners stemgerechtigd zouden zijn en dat 43% van de inwoners (5.323) gekozen zouden hebben voor zelfstandigheid. Dat is natuurlijk niet zo. Al wordt die mythe door college en raadsmeerderheid wel als waarheid gekoesterd.

Van de ca. 12.400 inwoners in 2018 konden alleen de 9.838 stemgerechtigden aan de opiniepeiling deelnemen. Volgens het proces-verbaal van “De opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave” bleek dat na het tellen van de stemmen er slechts 5.486 (55,8%) van de 9.838 stemgerechtigden een opiniestem hadden uitgebracht op een van de drie hieronder aangehaalde keuzes.

a.) te stemmen voor Grave als ‘Zelfstandige gemeente,

b.) te stemmen voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert: de zogenaamde ‘Kleine herindeling,

c.) te stemmen voor Grave als onderdeel van één nieuwe gemeente, bestaande uit Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis: de zogenaamde ‘Grote herindeling.

Uitslag opiniepeiling in de gehele gemeente.

1e.) 4255 (43,4%) niet-stemmende stemgerechtigden burgers gaven aan geen interesse/ vertrouwen te hebben in de opiniepeiling.

2e.) 2357 (24 %) stemgerechtigden kozen voor zelfstandigheid.

3e.) 1855 (18,9 %) kozen voor de ‘kleine herindeling’.

4e.) 1274 (13 %) kozen voor de ‘grote herindeling’.  

Uitslag opiniepeiling in de kerkdorpen.

Het aantal stemgerechtigden burgers in de kerkdorpen bedroeg 2855.

1e.) 1008 (35,3 %) niet-stemmende stemgerechtigden burgers waren ook in de kerkdorpen de grootste homogene groep.

2e.) 784 (27,5 %) stemgerechtigden kozen voor de ‘Kleine herindeling’.

3e.) 589 (20,6 %) kozen voor zelfstandigheid.

4e.) 458 (16 %) kozen voor de ‘Grote herindeling’

Uitslag opiniepeiling in de stad Grave.

Het aantal stemgerechtigden burgers in de stad bedroeg 6983.

1e.) 3308 (47,4 %) niet-stemmende stemgerechtigde burgers waren ook in de stad Grave de grootste homogene groep.

2e.) 1788 (25,6 %) kozen voor zelfstandigheid.

3e.) 1071 (15,3 %) kozen voor de ‘Kleine herindeling’

4e.) 816 (11,7 %) kozen voor de ‘Grote herindeling’.

Conclusie.

Niet 43% van de inwoners koos voor Zelfstandigheid maar slechts 24% van de kiesgerechtigden oftewel 19% van de inwoners.

Duidelijk is dat de groep niet-stemmers, met afstand zelfs, de grote winnaars zijn van de opiniepeiling. Voor een substantieel deel zullen dat burgers zijn die geen vertrouwen meer hebben in de lokale politiek en het lokale politieke bestuur en daardoor niet meer gemotiveerd zijn om te gaan stemmen.

Het fenomeen ‘niet-stemmers ligt al jaren op de ontleedtafel van de politieke wetenschap, maar   politici hebben schijnbaar uit opportunisme geen haast daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Ondertussen beweegt de tendens van de politieke desinteresse van veel kiezers voor de lokale democratie zich verder inneerwaartse richting en ondergraaft ons democratisch systeem.

Als ik kijk naar de gang van zaken in onze gemeente dan merk ik het volgende op:

In 2006 was het percentage stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen 63%,
in 2010 was dat 57,3%,
in 2014 54,1%,
en in 2018 ondanks de aanzuigende werking van de opiniepeiling en het referendum slechts 55,8,%.

Democratisch feestje?

Dat meer dan vier op de tien stemgerechtigden in Grave al jarenlang niet meer meedoet aan het democratisch feestje dat verkiezingen heet, wordt door de lokale politiek en de lokale media verzwegen. Schijnbaar hangt rondom ‘het niet stemmen’ een taboe, terwijl het toch duidelijk moet zijn dat het fenomeen ‘niet stemmen’ aangeeft dat veel burgers steeds minder vertrouwen heeft in zijn overheid. Competente politici (raadsleden en college) zouden daar al lang vraagtekens bijgezet moeten hebben.

Politiek cynisme?

Een van de kernpunten in de afgelopen verkiezingsstrijd en in de huidige raadsperiode was/is het niet dan wel zelfstandig blijven van de gemeente Grave. Twee partijen staan in die strijd compromisloos en lijnrecht tegenover elkaar. Deze strijd zal in de raad op democratische wijze gevoerd moeten worden op basis van betrouwbare informatie. Niet op manipulatieve misinformatie zoals dat aan de orde is tot betrekking met de fictieve stevige en robuuste gemeentelijke financiële positie.Daarmee voed je het wantrouwen van een grote groep kiezers dat om kan slaan naar politiek cynisme. Het is dit politiek cynisme dat in Grave steeds meer regel schijnt te worden en kiezers weerhoudt te gaan stemmen met het excuus: Waarom zou je stemmen als de politiek niet te vertrouwen is en één pot nat lijkt.

M.v.g., Wil Baaijens.

www.gravepolitiek.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: