Ingezonden in de ARENA: De chaotische manier van werken in de gemeente Grave.

GraverMaat: In de ARENA verscheen dit ingezonden bericht van oud-raadslid Theo Reijnen. Het verbaast me al lang dat er amper discussie in de raad over het maandenlange ‘graven” in de Graafse binnenstad. 

INGEZONDEN: De chaotische

manier van werken in de

gemeente Grave

Door Theo Reijnen

De vorige wethouder Peters, maar ook de nieuwe wethouder Lemmen, heeft geen enkel benul van de chaos die in Grave het gevolg is van de ongecoördineerde werkwijze zoals die heden plaatsvindt.

Stel om te beginnen een coördinator aan. Dom dat dit nog niet gebeurd is. Alle straten in het centrum zitten op slot, het is godgeklaagd dat een aantal bedrijven in Grave, in opdracht van de gemeente, het verkeer stillegt en ervoor zorgt dat winkelbedrijven niet of met zeer veel moeite bereikbaar zijn. Een voorbeeld: de Rogstraat ligt al 3 weken open en er wordt gezegd dat dit ook in de maand december het geval is. Dit is een gevolg van geen of zeer slechte coördinatie.

Eerst zorgt het Covid-virus voor een ware slachting, vervolgens zorgt de gemeente Grave voor een ongekende kaalslag in het winkelbestand. Klanten blijven weg als gevolg van de puinhopen en de onbereikbaarheid. Het heeft zeker 2 jaar nodig om de bedrijven weer op de rit te helpen. Meestal weten bedrijven zichzelf te helpen, maar tegen een slachting als heden is geen kruid gewassen.

Dan hebben we wethouder Lemmen, notabene van de VVD, die op een daartoe gestelde vraag op onthutsende wijze droog reageert:  ‘Nee, wij hebben geen planschadepotje en dat komt er ook niet’. Dat laatste is aan de gemeenteraad, daar heeft de wethouder niets over te vertellen, maar het is wel tekenend voor ‘s mans werkwijze. Zou deze wethouder eens kunnen doen waar hij voor aangesteld is, coördineren dat niet alle straten tegelijk opgebroken worden (coördinator) en zorgen voor een adequate vorm van ondersteuning van het bedrijfsleven. Bovendien zou hij ervoor kunnen ijveren dat er in het weekend en de avonduren aan alle projecten doorgewerkt wordt, zodat zo snel mogelijk de overlast het stadje uit is.

Enkele voorbeelden voor steun aan de getroffen bedrijven: de onroerendzaakbelasting van de betrokken bedrijven, en dat zijn intussen alle bedrijven in het centrum van Grave, voor een jaar vrijstellen, evenals alle andere gemeentelijke belastingen. Een eenmalige uitkering van 1250 euro. Dit is slechts een voorbeeld, maar er zijn er meer manieren om de bedrijven te steunen. Laat die grijze cellen werken!

Theo Reijnen
Trots Liberaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: