De Gelderlander: Minister moet keuze van Grave respecteren.

GraverMaat: De Gelderlander schrijft het volgende over de gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk:

Minister Kajsa Ollongren kan niet anders dan het besluit van Grave nog niet deel te nemen aan de gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk respecteren. Dat blijkt uit het positieve advies dat zij uitbrengt over de fusie van Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022.

‘In principe dient een herindeling van onderop plaats te vinden’, schrijft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, die goedkeuring moet verlenen aan de fusie. Ze geeft daarmee aan dat ingrijpen van bovenaf om Grave te dwingen mee te doen niet de voorkeur heeft.

Ollongren erkent echter dat de samenvoeging van vier in plaats van vijf gemeenten ‘niet ideaal is vanuit het oogpunt van regionale samenwerking’. Over de volksraadpleging die nog niet gehouden is: ‘Er is voldoende tijd geweest voor de gemeente Grave om inwoners te raadplegen, zoals ook de buurgemeente Mill en Sint Hubert heeft gedaan.’ In Grave staat die gepland voor maart 2021.

Grave stelt dat het aan het coronavirus ligt dat er nog geen volksraadpleging is geweest. Uit het advies: ‘Het is niet op voorhand duidelijk waarom het niet mogelijk is geweest een referendum te houden in Grave, terwijl dat in andere gemeenten in Nederland wel lukt.’ Ollongren schrijft dat de verdeeldheid in de Graafse gemeenteraad een belangrijke reden is.

Voor de fusiegemeenten maakt het volgens haar niet veel uit als Grave in 2026 alsnog wordt toegevoegd aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk. ‘Naar verwachting zal Grave vanaf 1 januari 2022 volledig gebruik gaan maken van de ambtelijke organisatie van het Land van Cuijk en daarnaast neemt Grave (grotendeels) al deel aan dezelfde samenwerkingsverbanden.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: