ARENA: Raadsvergadering in pais en vree.Inwonersraadpleging op 17 maart.

GraverMaat: In de ARENA verscheen het onderstaande verslag van de raadsvergadering.

GRAVE – Een Graafse raadsvergadering vertoont veel gelijkenissen met ons Nederlandse weer. Zonnige perioden, met soms wolkenvelden. Zware buien. Donder en bliksem. Of met de 80-jarige oorlog, waar zware gevechten werden afgewisseld met een bestand. Afgelopen dinsdagavond werd de vorige week afgebroken vergadering voortgezet. Die vorige vergadering werd zeer verstandig afgebroken door burgemeester Lex Roolvink. Harteloosheid, onbegrip en “the show must go on” waren toen de hoofdingrediënten. Wie zich nu schrap zette voor alweer een “donder-en-bliksemvergadering” kwam gelukkig bedrogen uit.Nadat het agendapunt over een krediet voor onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Grave, unaniem naar volgende week werd geschoven, was het de beurt aan het al maandenlang slepende getouwtrek over een datum voor een inwonerspeiling over de toekomst van Grave. Vele data zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar de angst voor het coronavirus kende vele gradaties. Ook diverse vormen van raadpleging kwamen ter sprake.

 

Uit de afgebroken raadsvergadering waren twee moties over het heikele zelfstandigheid-/herindelingsstandpunt meegenomen.
De eerste motie was van de oppositiepartijen VPGrave, LLvC, CDA en D66 (Marion Wierda was deze avond verhinderd,red.). In deze motie werd het college opgedragen om de voorbereiding van de inwonersraadpleging ter hand te nemen, de datum vast te stellen op 7 oktober, alle maatregelen te nemen om dit veilig te laten verlopen en de voorlichting conform de eerder gemaakte afspraken te organiseren.

Jacques van Geest (VPGrave): “Over het doen van een raadpleging is nooit verschil van mening geweest. De collegepartijen vonden het steeds te gevaarlijk door de coronagebeurtenissen. Maar dan praat je over een traditionele raadpleging. Er zijn ook andere manieren. In Wijchen/Druten is een onderzoeksbureau bezig geweest met een representatieve steekproef. Kan dat ook in Grave? Op korte termijn? We komen daarmee tegemoet aan de bezwaren van de gevaren voor de inwoners van de coalitie”.

Ook Hennie Bongers (LLvC) vond dat er door de coronacrisis gezocht moest worden naar andere mogelijkheden: “Graag op korte termijn een peiling die ons allemaal aanstaat”. Ben Litjens (Keerpunt 2010), de architect van een eerder aangenomen model voor een inwonersraadpleging: “We doen het gelijk met de Tweede Kamerverkiezingen”. Edwin van Kraaij (LPG): “Jammer dat we er in de commissievergadering niet verder op in zijn gegaan. We willen een opkomst van 65% en dat krijg je niet bij digitaal en andere vormen van stemmen. Je kunt dit maar één keer goed doen, dus laten we het nu goed doen”.

Alex van Megen: “Laten we zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Zou een handreiking zijn van de coalitiepartijen”. Rob Bannink (VVD): “Het is balen dat het afgelopen mei niet door kon gaan. Er moet een representatieve opkomst zijn. De tijd zal leren hoe de Tweede Kamer het zal doen op 17 maart 2021”. Hennie Bongers: “Het moet wel een echte peiling zijn, niet een steekproef”. Marion Hulsebosch: “Het is niet echt een steekproef, maar een representatieve steekproef”.

Hoe dan ook, de steekproef kon geen genade vinden in de ogen van LPG, Keerpunt 2010 en VVD. In hun motie van 18 februari 2020, die door de gemeenteraad werd aangenomen, werd besloten om op 14 mei 2020 een inwonersraadpleging te houden. In een nieuwe motie geven ze aan om mee te willen gaan met de uitkomst van veilige scenario’s waarmee minister Ollongren nu bezig is, om op 17 maart, met inachtneming van beperkende maatregelen, zoals de inrichting van de stembureaus, de Tweede Kamerverkiezing te laten houden.

De motie van de oppositie haalde het niet. De motie van de coalitiepartijen werd unaniem aangenomen. Ook dat kan weer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: