Algemene beschouwingen 2020 – Liberaal L.V.C. Grave.

GraverMaat: Via de Facebookpagina van Liberaal L.V.C. kan ik hier het volgende plaatsen.
Algemene beschouwingen 2020 – Liberaal LVC Grave.
In het najaar van 1898 zit componist Edward Elgar thuis achter zijn piano. Hij speel wat deuntjes. Zijn vrouw vindt het wel aardig en vraagt om het nog eens te spelen.
Elgar vindt het zelf ook aardig en werkt een kleine partituur uit. Zo ontstaat de eerste variatie. Variatie 1 krijgt als titel: C . A . E .
Hij krijgt er lol in. Hij varieert vrolijk er op los. Variatie 2 krijg als titel: H . D . S. – P .
Variatie 3 volgt niet veel later: R . B . T .
En zo gaat het nog wel even door.
Variatie 4: W . M . B .
En zo ontstaat langzaam het hele werk. Met een groot raadsel. Een enigma. Want wat betekenen die letters toch?
Het wordt uiteindelijk een symfonie. Op de kaft schrijf Elgar: “aan mijn vrienden die erin geschetst worden.” Daardoor weten we wie bij welke letters horen.
Maar daarmee is het raadsel, het enigma, nog niet opgelost. Edward Elgar geeft later aan dat err nog een raadsel in zit. Maar hoe dat precies zit legt hij zelf nooit uit. Een vriendin van Elgar zou toch wel de oplossing moeten weten, zo zei Elgar zelf.
Maar een antwoord op het raadsel hebben we nog steeds niet.
U zult wel denken, wat is dit nou voor een inleiding?
Zoals u niet snapt waar deze inleiding over gaat, zo snappen wij niet wat er al geruime tijd in Grave gebeurt en met ons de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.
De meerjarenbegroting is voor het vijfde jaar op rij niet sluitend.
Voor 2022 – 2026 gaat Grave een dienstverleningsovereenkomst aan met de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Het uitgangspunt daarbij is de CGM-begroting van juni 2020; waarbij het tekort voor Grave nog verder op zal lopen.
Bezuinigingen op ons ambtenarenapparaat zijn niet realistisch.
Wat CGM nu uitvoert is al bijna het minimum. Nog minder kan eenvoudigweg niet.
Ook de solidariteit van de jeugdzorg staat onder druk. Vanaf 2022 moet Grave structureel € 375.000 meer hieraan gaan uitgeven.
De risico’s van de scheepswerf worden steeds reëler. In de begroting moet een risico van € 2,1 miljoen worden opgenomen – dit is het faillissementekort zoals door de curator is vastgesteld.
De bestuurskracht in Grave was al niet best, maar is nog verder achteruit gehold.
Een college dat zichzelf overlaadt met complimenten, terwijl de belastingen omhoog gaan en de voorzieningen afnemen.
De kwaliteit van de dienstverlening wordt minder als gevolg van de herindeling door de andere gemeenten.
En wij hebben in Grave straks nauwelijks nog iets te zeggen.
Wij hebben maar één oplossing.
De toekomst voor Escharen, Gassel, Grave en Velp lig in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Laten we op korte termijn een opiniepeiling organiseren; zodat de burgers zich kunnen uitspreken en de minister ons weer op het juiste spoor kan zetten.
Het digitale welkomsbord in Gassel geeft het goede voorbeeld. En wij voelen ons daarbij wel thuis!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: