College besluit: Beëindiging ter beschikking stellen Vincentiuskerkje te Velp aan Kunst in het Kerkje vanaf 1 januari 2021.

GraverMaat: In IBabs las ik gisteravond het B&W besluit om het historische Vincentiuskerkje niet langer ter beschikking te stellen aan de Stichting Kunst in het Kerkje in Velp.

In dit bericht treft u het B&W besluit aan, een gedeelte van een artikel op de website van de Gelderlander en twee reacties van mijn naamgenoot Jacques van Geest; fractievoorzitter van VPGrave.

Harry Daudt reageerde ook.

De foto boven dit artikel is gemaakt in het Kerkje toen ik schrijfster Joke Hermsen ontmoette. 

Gebruiksovereenkomst Kunst in het Kerkje.

Samenvattend ambtelijk advies:

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Drie-eenheid te Velp zal het Vincentiuskerkje te Velp op een andere wijze ingezet worden, conform de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie ‘Stapvoets Verblijven’.

Een combinatie van inzet van het kerkje voor de Drie-eenheid
en gebruik door Kunst in het Kerkje is niet mogelijk gebleken.

Door de terbeschikkingstelling van het kerkje te beëindigen kunnen we het kerkje inzetten voor de ontwikkeling van de Drie-eenheid.

Voor de goede orde dient vermeld dat er geen formele gebruiksovereenkomst bestaat waarop het gebruik is gebaseerd.

Besluit college:

Beëindiging ter beschikking stellen Vincentiuskerkje te Velp aan Kunst in het Kerkje vanaf 1 januari 2021.

De Gelderlander schrijft:

Kunst in het Kerkje wordt uit het kerkje in Velp gezet: “Het college kan rekenen dat er fel verzet komt”.

Ruim veertig jaar zat Kunst in het Kerkje in de Vincentiuskerk in Velp. Op 1 januari is Kunst in het Kerkje niet meer welkom in het kerkje.

Het bestuur van de stichting is verbijsterd. ,,De stichting is in 1977 opgericht op verzoek van de gemeente Grave. Om te voorkomen dat er paddenstoelen tegen de muren zouden gaan groeien”, zegt voorzitter Frédérique Bijl. ,,Dit verbaast ons hogelijk. We hebben al die jaren goed voor het kerkje gezorgd. En dan wordt er nu, totaal onverwacht, een dolk in onze rug gezet.”

Wethouder Theo Lemmen: ,,Het is de bedoeling dat er ook een informatiepunt komt waar toeristen een kopje koffie kunnen drinken. Maar uit gesprekken die zijn gevoerd bleek dat die bereidheid om de ruimte te delen er niet is. Ze eisen na 43 jaar in feite het alleenrecht op het gebruik van het kerkje en dat kan niet.”

In het besluit van de gemeente wordt meegewogen dat er geen formele gebruikersovereenkomst is. Juist dat maakt voorzitter Bijl furieus. ,,Geen gebruikersovereenkomst? Daar verschuilen ze zich achter. We vragen al vijf jaar naar zo’n overeenkomst. Die hebben we nodig om bijvoorbeeld elders subsidie aan te kunnen vragen. Maar we kregen steeds te horen, eerst van burgemeester Lex Roolvink en later van wethouder Ben Peters, dat een dergelijke overeenkomst niet nodig was. We zouden ons geen zorgen hoeven te maken, kregen we dan te horen. Jullie kunnen altijd blijven, werd gezegd. En dát wordt nu gebruikt om ons er zonder overleg uit te zetten”, knettert Bijl.

E-mail van fractievoorzitter Jacques van Geest aan collega-fractievoorzitters:

Beste Collega’s,

Vanavond kwam ik erachter dat het college op 30 juni besloten heeft het gebruik door Kunst in het Kerkje van het Vincentiuskerkje te beëindigen per 1 januari 2021.

De Raad noch Kunst in het Kerkje heeft tot nu toe iets vernomen. Een overval dus.

Op 23 juni heeft een delegatie van het bestuur van Kunst in het Kerkje overleg gevoerd met wethouder Lemmen. Zij voelden zich het bos ingestuurd. Ongetwijfeld wist wethouder Lemmen toen al van het aanstaande collegebesluit.

Het is schaamteloos dat het college tijdens de raadsvergadering van 7 juli ook niets heeft gezegd over dit besluit.

De burgemeester en wethouder Peters hebben keer op keer aangegeven dat een gebruikersovereenkomst niet nodig was en dat Kunst in het Kerkje zich geen zorgen hoefde te maken over het gebruik.

Hier is sprake van een regelrechte overval van het college. Ik ben zeer onaangenaam verrast en laat het hierbij niet zitten. Dit lijkt veel op wanbestuur.

Voor de precieze tekst van het besluit verwijs ik naar de besluitenlijst van het college van 30juni.

N.B. In het besluit wordt verwezen naar de door de Raad vastgestelde visie. Het is goed de toen gevoerde discussie nog eens terug te lezen. Er werd de absolute verzekering gegeven dat het gebruik van het kerkje niet in gevaar kwam.

Vriendelijke groet,

Jacques van Gees

Ingezonden brief van Jacques van Geest; fractievoorzitter van VPGrave.

Ingezonden brief

Graafs College besluit Kunst in het Kerkje per 1 januari uit het Vincentius kerkje te zetten.

Vanavond, een dag na de raadsvergadering kwam ik erachter dat het Graafs college besloten heeft de Stichting Kunst in het Kerkje per 1 januari 2021 uit het Vincencius kerkje in Velp te zetten. Dat na 40 jaar en zonder vooraankondiging. En met het motief dat het kerkje voor andere doeleinden wordt ingezet. Welke doeleinden?

Het is een schande dat het college ook de Raad niet heeft geïnformeerd, terwijl het college weet dat de Raad zich grote zorgen maakt over het project van de drie spitsen in Velp. Bovendien ligt er een afspraak tussen Raad en College om binnenkort ter plaatse een bezoek te brengen, om de Raad aldaar te informeren over de voortgang.

Op 23 juni heeft een delegatie van het bestuur van Kunst in het Kerkje een gesprek gevoerd met wethouder Lemmen. Bij die gelegenheid heeft de wethouder met geen woord gerept over het voornemen om te stoppen met Kunst in het Kerkje. Hij gaf bij die gelegenheid aan geen gebruikersovereenkomst te willen sluiten. Een overeenkomst waarover al 5 jaar gepraat werd en die volgens de burgemeester en oud wethouder Peters niet nodig was. Het gebruik was verzekerd. De vraag rijst direct of het college zo’n besluit wel kan nemen. Je kunt een gebruik van meer dan 40 jaar niet zomaar beëindigen. Het college kan er dan ook op rekenen dat er fel verzet komt. Van de Stichting zelf, vanuit de samenleving en vanuit de Raad.

Er is geen enkele visie bij het College over wat er na vertrek van de Stichting met het kerkje moet gebeuren. Alleen maar vage termen als “Ontmoetingsruimte “en “Horecafunctie”. Waar de cultuursector in Grave al zo slecht bedeeld en mager is dreigt een pijler onder het al magere cultuurlandschap te worden omgezaagd.

Het Graafs college toont zich wederom onbetrouwbaar, incompetent en visieloos. Maar de strijd is nog niet gestreden.

Jacques van Geest                                                                                                                       Fractievoorzitter Verenigd Progressief Grave

Harry Daudt.

In een woord: beschamend.
Het College van B & W heeft zich blijkbaar, nauwelijks tot niet op de hoogte gesteld, van het jarenlange cultureel vrijwilligerswerk, dat is opgebracht, om een historisch gebouw, te benutten voor alle vormen van kunst, kunstenaars en vele publieksgroepen.
Als bezoeker, initiatiefnemer van stg.Pen & Stem, die jaarlijks, gebruik mocht maken, van ‘t Kerkje, steun ik het huidig Bestuur, van harte, in het protest tegen deze bestuurlijke dwaling, want een dwaling is het, zelfs een verdwaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: